Sunday Funday: hoe een Nederlander de hele wereld correcte Engelse uitspraak bijbracht

Hahahaha, kut-Engels.

Nederlandse docent Engels en taalkundige Gerard Nolst Trenité, oftwel Charivarius, schreef in 1920 het gedicht “The Chaos”. Hij bleef er tot zijn dood in 1946 aan sleutelen zodat het gedicht uiteindelijk 149 regels lang was.

Onderaan dit artikel vind je het hele gedicht1, maar hier alvast de eerste twee strofen zodat je weet waar ik het over heb:

Dearest creature in creation
Studying English pronunciation,
   I will teach you in my verse
   Sounds like corpsecorpshorse and worse.

I will keep you, Susybusy,
Make your head with heat grow dizzy;
   Tear in eye, your dress you’ll tear;
   Queer, fair seerhear my prayer

Niet lezen, maar luisteren

Het is HEEL ERG aan te raden om het gedicht in audiovorm tot je te nemen, want anders ga je gegarandeerd een heleboel keer de mist in.

En audio is er genoeg.

De Amerikaanse Jim van JimmmyJams kreeg er bijna 2 miljoen (!) views mee. Hij leest een verkorte versie.

Hier diezelfde verkorte versie met een Brits accent:

En hier is het héle gedicht (met een Brits accent). Door een meneer die beter over zijn belichting na had moeten denken:

Hebben we er tegenwoordig nog wat aan?

Dit soort gedichten worden vaak geschreven om te laten zien hoe ingewikkeld taal wel niet is en hoe slim de schrijver. Leraren plagen hun leerlingen ermee terwijl de teksten te moeilijk zijn om daadwerkelijk nuttig te zijn2.

In het geval van dit gedicht denk ik dat het wel een toegevoegde waarde heeft voor iemand die zijn of haar Engels wil verbeteren om dit gedicht door te nemen.

Maar alléén als je al een aardig goed niveau van het Engels hebt. Wat in het gedicht namelijk niet wordt uitgelegd is wat al die woorden betekenen, waardoor het voor een beginner of beginnend-gevorderde behoorlijk saai kan worden. En dan heeft zo’n gedicht geen nut meer, dan kun je beter rijtjes stampen.

Als je de meeste woorden qua betekenis kent dan is het een leuke manier om je hersenen eens goed te laten kijken naar deze woorden waarvan de spelling vaak weinig met de klank te maken heeft.

Wel belangrijk om te beseffen is dat er erg veel (intussen) minder gangbare Engelse woorden tussen staan. Daarom is zo’n verkorte versie van het gedicht zoals in de eerste video wel handig. Als vuistregel zou ik nemen: als je het woord niet kent, maar je spreekt wel prima Engels, besteed er dan niet alteveel aandacht aan. Het is waarschijnlijk een ouderwets woord dat je toch niet nodig hebt.

1want 1946 + 70 = 2016 dus als het goed is zit er geen auteursrecht meer op het gedicht, maar als er een jurist meeleest die denkt dat ik dat mis heb dan hoor ik het graag!

2zone of proximal development – het is handig om je leerlingen opgaven te geven die net iets moeilijker zijn dan ze van zichzelf al zouden kunnen. Zet je te hoog in, en geef je ze werk dat ze nog helemaal niet aankunnen, dan krijg je alleen maar leerlingen die het niet snappen en het werk niet meer leuk vinden. Of nog erger: zichzelf dom vinden. (Zet je te laag in, dan vinden ze het weer saai en worden ze wat te arrogant over hun eigen kunnen. Het is één grote evenwichtsbalk, dat leraarschap!)

Het hele gedicht

Zoals beloofd, hier het hele gedicht. De woorden waar op de uitspraak gelet moet worden zijn schuingedrukt.

Dearest creature in creation
Studying English pronunciation,
   I will teach you in my verse
   Sounds like corpsecorpshorse and worse.

I will keep you, Susybusy,
Make your head with heat grow dizzy;
   Tear in eye, your dress you’ll tear;
   Queer, fair seerhear my prayer.

Pray, console your loving poet,
Make my coat look new, dear, sew it!
   Just compare hearthear and heard,
   Dies and dietlord and word.

Sword and swardretain and Britain
(Mind the latter how it’s written).
   Made has not the sound of bade,
   Saysaidpaypaidlaid but plaid.

Now I surely will not plague you
With such words as vague and ague,
   But be careful how you speak,
   Say: gush, bush, steak, streak, break, bleak ,

Previous, precious, fuchsia, via
Recipe, pipe, studding-sail, choir;
   Wovenovenhow and low,
   Scriptreceiptshoepoemtoe.

Say, expecting fraud and trickery:
Daughterlaughter and Terpsichore,
   Branch, ranch, measlestopsailsaisles,
   Missilessimilesreviles.

Whollyhollysignalsigning,
Sameexamining, but mining,
   Scholarvicar, and cigar,
   Solarmicawar and far.

From “desire”: desirableadmirable from “admire”,
Lumberplumberbier, but brier,
   Topshambroughamrenown, but known,
   Knowledgedonelonegonenonetone,

OneanemoneBalmoral,
Kitchenlichenlaundrylaurel.
   GertrudeGermanwind and wind,
   Beau, kind, kindred, queuemankind,

Tortoiseturquoisechamois-leather,
Reading, Readingheathenheather.
   This phonetic labyrinth
   Gives mossgrossbrookbroochninthplinth.

Have you ever yet endeavoured
To pronounce revered and severed,
   Demon, lemon, ghoul, foul, soul,
   Peter, petrol and patrol?

Billet does not end like ballet;
Bouquetwalletmalletchalet.
   Blood and flood are not like food,
   Nor is mould like should and would.

Banquet is not nearly parquet,
Which exactly rhymes with khaki.
   Discountviscountload and broad,
   Toward, to forward, to reward,

Ricocheted and crochetingcroquet?
Right! Your pronunciation’s OK.
   Roundedwoundedgrieve and sieve,
   Friend and fiendalive and live.

Is your r correct in higher?
Keats asserts it rhymes Thalia.
   Hugh, but hug, and hood, but hoot,
   Buoyantminute, but minute.

Say abscission with precision,
Now: position and transition;
   Would it tally with my rhyme
   If I mentioned paradigm?

Twopence, threepence, tease are easy,
But cease, crease, grease and greasy?
   Cornice, nice, valise, revise,
   Rabies, but lullabies.

Of such puzzling words as nauseous,
Rhyming well with cautious, tortious,
   You’ll envelop lists, I hope,
   In a linen envelope.

Would you like some more? You’ll have it!
Affidavit, David, davit.
   To abjure, to perjureSheik
   Does not sound like Czech but ache.

Libertylibraryheave and heaven,
Rachellochmoustacheeleven.
   We say hallowed, but allowed,
   Peopleleopardtowed but vowed.

Mark the difference, moreover,
Between moverploverDover.
   Leechesbreecheswiseprecise,
   Chalice, but police and lice,

Camelconstableunstable,
Principledisciplelabel.
   Petalpenal, and canal,
   Waitsurmiseplaitpromisepal,

SuitsuiteruinCircuitconduit
Rhyme with “shirk it” and “beyond it”,
   But it is not hard to tell
   Why it’s pallmall, but Pall Mall.

Musclemusculargaoliron,
Timberclimberbullionlion,
   Worm and stormchaisechaoschair,
   Senatorspectatormayor,

Ivyprivyfamousclamour
Has the a of drachm and hammer.
   Pussyhussy and possess,
   Desert, but desertaddress.

Golfwolfcountenancelieutenants
Hoist in lieu of flags left pennants.
   Courier, courtier, tombbombcomb,
   Cow, but Cowper, some and home.

Solder, soldier!Blood is thicker“,
Quoth he, “than liqueur or liquor“,
   Making, it is sad but true,
   In bravado, much ado.

Stranger does not rhyme with anger,
Neither does devour with clangour.
   Pilot, pivot, gaunt, but aunt,
   Fontfrontwontwantgrand and grant.

Arsenic, specific, scenic,
Relic, rhetoric, hygienic.
   Gooseberry, goose, and close, but close,
   Paradise, rise, rose, and dose.

Say inveigh, neigh, but inveigle,
Make the latter rhyme with eagle.
   MindMeandering but mean,
   Valentine and magazine.

And I bet you, dear, a penny,
You say mani-(fold) like many,
   Which is wrong. Say rapier, pier,
   Tier (one who ties), but tier.

Arch, archangel; pray, does erring
Rhyme with herring or with stirring?
   Prison, bison, treasure trove,
   Treason, hover, cover, cove,

Perseverance, severanceRibald
Rhymes (but piebald doesn’t) with nibbled.
   Phaeton, paean, gnat, ghat, gnaw,
   Lien, psychic, shone, bone, pshaw.

Don’t be down, my own, but rough it,
And distinguish buffetbuffet;
   Brood, stood, roof, rook, school, wool, boon,
   Worcester, Boleyn, to impugn.

Say in sounds correct and sterling
Hearse, hear, hearken, year and yearling.
   Evil, devil, mezzotint,
   Mind the z! (A gentle hint.)

Now you need not pay attention
To such sounds as I don’t mention,
   Sounds like pores, pause, pours and paws,
   Rhyming with the pronoun yours;

Nor are proper names included,
Though I often heard, as you did,
   Funny rhymes to unicorn,
   Yes, you know them, Vaughan and Strachan.

No, my maiden, coy and comely,
I don’t want to speak of Cholmondeley.
   No. Yet Froude compared with proud
   Is no better than McLeod.

But mind trivial and vial,
Tripod, menial, denial,
   Troll and trolleyrealm and ream,
   Schedule, mischief, schism, and scheme.

Argil, gill, Argyll, gill. Surely
May be made to rhyme with Raleigh,
   But you’re not supposed to say
   Piquet rhymes with sobriquet.

Had this invalid invalid
Worthless documents? How pallid,
   How uncouth he, couchant, looked,
   When for Portsmouth I had booked!

Zeus, Thebes, Thales, Aphrodite,
Paramour, enamoured, flighty,
   Episodes, antipodes,
   Acquiesce, and obsequies.

Please don’t monkey with the geyser,
Don’t peel ’taters with my razor,
   Rather say in accents pure:
   Nature, stature and mature.

Pious, impious, limb, climb, glumly,
Worsted, worsted, crumbly, dumbly,
   Conquer, conquest, vase, phase, fan,
   Wan, sedan and artisan.

The th will surely trouble you
More than rch or w.
   Say then these phonetic gems:
   Thomas, thyme, Theresa, Thames.

Thompson, Chatham, Waltham, Streatham,
There are more but I forget ‘em
   Wait! I’ve got it: Anthony,
   Lighten your anxiety.

The archaic word albeit
Does not rhyme with eight-you see it;
   With and forthwith, one has voice,
   One has not, you make your choice.

Shoes, goes, does *. Now first say: finger;
Then say: singer, ginger, linger.
   Realzealmauve, gauze and gauge,
   Marriagefoliagemirageage,

Hero, heron, query, very,
Parry, tarry fury, bury,
   Dostlostpost, and dothclothloth,
   JobJobblossombosomoath.

Faugh, oppugnant, keen oppugners,
Bowingbowing, banjo-tuners
   Holm you know, but noes, canoes,
   Puisnetruismuse, to use?

Though the difference seems little,
We say actual, but victual,
   SeatsweatchastecasteLeigheightheight,
   Putnutgranite, and unite.

Reefer does not rhyme with deafer,
Feoffer does, and zephyrheifer.
   DullbullGeoffreyGeorgeatelate,
   Hintpintsenate, but sedate.

GaelicArabicpacific,
Scienceconsciencescientific;
   Tour, but our, dour, succourfour,
   Gasalas, and Arkansas.

Say manoeuvre, yacht and vomit,
Next omit, which differs from it
   Bona fide, alibi
   Gyrate, dowry and awry.

Seaideaguineaarea,
PsalmMaria, but malaria.
   Youthsouthsoutherncleanse and clean,
   Doctrineturpentinemarine.

Compare alien with Italian,
Dandelion with battalion,
   Rally with allyyeaye,
   EyeIayayewheykeyquay!

Say aver, but everfever,
Neitherleisureskeinreceiver.
   Never guess-it is not safe,
   We say calvesvalveshalf, but Ralf.

Starry, granarycanary,
Crevice, but device, and eyrie,
   Face, but preface, then grimace,
   Phlegmphlegmaticassglassbass.

Basslargetargetgingiveverging,
Oughtoust, joust, and scour, but scourging;
   Ear, but earn; and ere and tear
   Do not rhyme with here but heir.

Mind the o of off and often
Which may be pronounced as orphan,
   With the sound of saw and sauce;
   Also soft, lost, cloth and cross.

Pudding, puddle, puttingPutting?
Yes: at golf it rhymes with shutting.
   Respite, spite, consent, resent.
   Liable, but Parliament.

Seven is right, but so is even,
HyphenroughennephewStephen,
   Monkeydonkeyclerk and jerk,
   Aspgraspwaspdemesnecorkwork.

A of valour, vapid vapour,
S of news (compare newspaper),
   G of gibbet, gibbon, gist,
   I of antichrist and grist,

Differ like diverse and divers,
Rivers, strivers, shivers, fivers.
   Once, but nonce, toll, doll, but roll,
   Polish, Polish, poll and poll.

Pronunciation-think of Psyche!-
Is a paling, stout and spiky.
   Won’t it make you lose your wits
   Writing groats and saying “grits”?

It’s a dark abyss or tunnel
Strewn with stones like rowlockgunwale,
   Islington, and Isle of Wight,
   Housewifeverdict and indict.

Don’t you think so, reader, rather,
Saying latherbatherfather?
   Finally, which rhymes with enough,
   Thoughthroughboughcoughhoughsough, tough??

Hiccough has the sound of sup
My advice is: GIVE IT UP!

Sunday Funday

Deze site, hoezegjeinhetEngels.nl, bespreekt Nederlandse woorden die moeilijk naar het Engels te vertalen zijn, zoals hoeveelste en zweverig. Maar zondag is het tijd voor ontspanning en dan zet ik een iets leuks op mijn blog dat met taal of cultuur te maken heeft. Want dat is leuk! 😉

Heddwen Newton is an English teacher and a translator from Dutch into English. She thinks about languages way too much, for example about how strange it is that these little blurb things are written in the third person.

Heddwen has two passports, two children, two smartphones, two arms, two legs, and two email newsletters.

Reader feedback for the newsletter English and the Dutch, which examines all the ways Dutch speakers interact with the English language.

“It’s funny, it’s informative, I truly love it! Keep it up :)”

“It is amusing and funny but also educational. Bonus: it’s about real life situations.”

“Weer wat leuke dingen geleerd en erg gelachen om het filmpje!”

Reader feedback about the other newsletter, English in Progress, which is about how the English language is evolving and how it is spoken around the world:

“Wonderful work! I thoroughly enjoy these newsletters, and use some of the info while teaching English to my students.”

“Love the variety, and the friendly informal tone!”

Also, academic Lynne Murphy, author of The Prodigal Tongue, about the differences between American and British English, recommended my newsletter in her newsletter. I was chuffed (BrE) and stoked (AmE)!

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

Bron foto: Djordje Petrovic, Pexels

Tips&Tricks Tuesday: Engelse woorden die met “ps” beginnen

I’m a psychologist, dear, not a psychic. Perhaps you should try singing a psalm to support your pseudo-intellectual slabbering about psychometrics.

Een minitip vandaag, want ik moet Stranger Things nog afkijken vanavond!

Je hebt zowel in het Nederlands als in het Engels een aantal woorden die met een “ps” beginnen, zoals “psychologist”, “psychiatrist”, “psalm”, “pseudo”, “psychedelic” en zo nog wel wat meer.

Komen uit het Grieks, vandaar die rare spelling, en betekenen over het algemeen gewoon hetzelfde in het Nederlands als in het Engels.

Er is één belangrijk en makkelijk te onthouden regel als het aankomt op de Engelse uitspraak van deze woorden:

Engelse woorden die met “ps” beginnen, worden met alleen een “s” uitgesproken. Je doet bij de uitspraak dus gewoon alsof de “p” niet bestaat.

Klinkt raar voor Nederlanders, omdat die gewend zijn om die “p” wél uit te spreken. Toch is het echt zo. De enige uitzondering is het geluidje “pssst”, als je iemands aandacht wilt. Dan spreken Engelsen die “p” ook uit. Voor de rest: nooit, nooit, nooit.

Het rijtje hierboven wordt dan dus sy-KO-lo-gist, sy-KI-a-trist, saaahm (de “l” spreek je ook niet uit. I know.), SU-do, sy-ke-DE-lic.

Tips&Tricks Tuesday

Elke dinsdag is het Tips&Tricks Tuesday op hoezegjeinhetEngels.nl. De naam zegt het al, ik geef dan een tip over taal of cultuur voor Nederlandstaligen die Engels schrijven en/of spreken.

Heddwen Newton is an English teacher and a translator from Dutch into English. She thinks about languages way too much, for example about how strange it is that these little blurb things are written in the third person.

Heddwen has two passports, two children, two smartphones, two arms, two legs, and two email newsletters.

Reader feedback for the newsletter English and the Dutch, which examines all the ways Dutch speakers interact with the English language.

“It’s funny, it’s informative, I truly love it! Keep it up :)”

“It is amusing and funny but also educational. Bonus: it’s about real life situations.”

“Weer wat leuke dingen geleerd en erg gelachen om het filmpje!”

Reader feedback about the other newsletter, English in Progress, which is about how the English language is evolving and how it is spoken around the world:

“Wonderful work! I thoroughly enjoy these newsletters, and use some of the info while teaching English to my students.”

“Love the variety, and the friendly informal tone!”

Also, academic Lynne Murphy, author of The Prodigal Tongue, about the differences between American and British English, recommended my newsletter in her newsletter. I was chuffed (BrE) and stoked (AmE)!

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

Bron foto: Alex Green, Pexels

Hoe spreek ik dit Engelse woord uit? Zoek het hier op (en hier niet).

And now let’s look at the revenoo-ee split

Als je een geschreven woord tegenkomt in een Engelse tekst, en je weet niet hoe je hem uit moet spreken, en je hebt niet toevallig een specialist voor je neus zitten, dan zul je het moeten opzoeken.

Tip 1: kijk in een gerenommeerd online woordenboek

Online woordenboeken hebben tegenwoordig bij elk woord een luidsprekertje staan zodat je kunt luisteren hoe het woord wordt uitgesproken.

Er is veel te kiezen in online woordenboekland. Als je puur geïnteresseerd bent in uitspraak raad ik de Oxford Learner’s Dictionary aan, want die heeft mooie audio-fragmenten en geeft zowel de Britse als Amerikaanse uitspraak. Zo ontdek je dat je voor “revenue” kunt kiezen uit “reve-new” (Brits) of “reve-noo” (Amerikaans).

Wil je naast de uitspraak ook een uitgebreide bespreking van het woord dan verwijs ik naar mijn favoriete online woordenboek, Collins. Die geeft ook zowel de Britse (bovenaan) als de Amerikaanse uitspraak (iets naar beneden scrollen), en geeft ook de uitspraak voor alle voorbeeldzinnen.

Andere woordenboeken zijn bijvoorbeeld Cambridge en Longman, die geven ook de UK en US uitspraak, of MacMillan (alleen UK). Ik vind de audio bij deze woordenboeken net iets minder, of ze hebben wat minder woorden, maar dat is muggenziften.

Tip 2: gebruik YouGlish

YouGlish is een hele slimme site die YouTube filmpjes doorzoekt en precies het woord vindt dat je moet hebben. Je kunt filteren op Amerikaans, Brits én Australisch Engels.

Het voordeel van YouGlish is dat je hoort hoe échte mensen het woord uitspreken terwijl ze normaal aan het praten zijn. Ik vind YouGlish geweldig en raad het iedereen aan.

3. Negeer YouTube links

Als je in Google zoekt op bijvoorbeeld “logophile, pronunciation” dan krijg je korte filmpjes op YouTube zoals in het plaatje hiernaast.

Deze filmpjes zijn door amateurs gemaakt om geld te verdienen en geven erg vaak de verkeerde uitspraak! Daar komt bij dat je vaak reclame moet uitzitten, en als je pech hebt ook nog gezwets in het filmpje zelf. Niet gebruiken, dus.

4. Negeer sites als howtopronounce.com

Howtopronounce.com is een crowdsourcing site waar mensen hun uitspraak kunnen uploaden en anderen dan weer kunnen stemmen op of het klopt of niet. Theoretisch zou dat moeten werken, als er maar genoeg mensen meedoen, maar in de praktijk kom ik op deze site enorm vaak onzin tegen.

Ook niet gerenommeerde online woordenboeken, zoals thefreedictionary.com, bab.la, glosbe, leveren maar matige kwaliteit.

Bonus: deze online woordenboeken vind ik minder geschikt

Véél minder erg dan die YouTube filmpjes en howtopronounce.com, maar voor de volledigheid wil ik ook de andere grote online woordenboeken even noemen, want dat is tenslotte ook uitspraakreferentiemateriaal.

Dictionary.com (van Random House) en Merriam-Webster geven alleen de Amerikaanse uitspraak, lexico.com (van Oxford) geeft alleen de Britse. Dat is in principe niet zo erg, maar ze geven niet duidelijk aan met welke van de twee je te maken hebt, en dat vind ik stom.

De Google definitie (de eerste hit als je bijvoorbeeld op “logophile definition” zoekt en die meestal uit een goede bron komt) geeft bij mij alleen de Britse uitspraak, zonder aan te geven dat dat zo is. Dat ligt waarschijnlijk aan locatie en instellingen, maar ik vind het ook stom. Het zou altijd duidelijk moeten zijn met welke variant van het Engels je te maken hebt.

Tips&Tricks Tuesday

Elke dinsdag is het Tips&Tricks Tuesday op hoezegjeinhetEngels.nl. De naam zegt het al, ik geef dan een tip over taal of cultuur voor Nederlandstaligen die Engels schrijven en/of spreken.

Heddwen Newton is an English teacher and a translator from Dutch into English. She thinks about languages way too much, for example about how strange it is that these little blurb things are written in the third person.

Heddwen has two passports, two children, two smartphones, two arms, two legs, and two email newsletters.

Reader feedback for the newsletter English and the Dutch, which examines all the ways Dutch speakers interact with the English language.

“It’s funny, it’s informative, I truly love it! Keep it up :)”

“It is amusing and funny but also educational. Bonus: it’s about real life situations.”

“Weer wat leuke dingen geleerd en erg gelachen om het filmpje!”

Reader feedback about the other newsletter, English in Progress, which is about how the English language is evolving and how it is spoken around the world:

“Wonderful work! I thoroughly enjoy these newsletters, and use some of the info while teaching English to my students.”

“Love the variety, and the friendly informal tone!”

Also, academic Lynne Murphy, author of The Prodigal Tongue, about the differences between American and British English, recommended my newsletter in her newsletter. I was chuffed (BrE) and stoked (AmE)!

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

Disclaimer: deze site is geen woordenboek. Mijn vertalingen zijn de meningen van één mens, en mijn voorbeelden zijn zelfverzonnen. Meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Photo by Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/photo/a-woman-presenting-charts-on-projector-screen-8761527/

Hoe onthoud je de uitspraak van de Engelse klinkers?

uitpsraak tips engels klinkers
Bron: flickr.com/photos/semarr (cropped)

Het is weer Tips&Tricks Tuesday! De onderstaande comic kwam langs op mijn tijdslijn en toen bedacht ik dat ik in aansluiting een kort stukje kon schrijven over een hele simpele, maar voor veel mensen heel handige, tip.

Nederlanders, ook Nederlanders die behoorlijk goed Engels kunnen, raken namelijk nogal eens in de war als ze de klinkers “e”, “i” en “a” in het Engels uit moeten spreken, want de “e” klinkt als “i” en de “a” klinkt als “e”.

(Dat komt omdat er in de Middeleeuwen in het Engels een klankverschuiving heeft plaatsgevonden nadat ze de letters al vastgelegd hadden. Heel simpel gezegd: als je honderden jaren terugkijkt, is de Nederlandse klinkeruitspraak eigenlijk de “juiste uitspraak”. Niet dat iemand daar nu nog iets aan heeft, maar toch, als je gefrustreerd bent door de klinkers kun je bij jezelf denken “de Engelsen zitten fout, niet ik” 😉 )

Nu mijn tip:

e is for e-mail

a is for a-team

i is for i-phone

Helaas is “the a-team” voor iedereen onder de pakweg 30 niet meer zo bekend, maar ik heb nog geen goed alternatief kunnen bedenken.

Dus aan de jonge mensen die dit lezen, ik zou zeggen: bekijk dit wonder uit de jaren ’80 en sluit hem voor altijd in je hart. (En ook al ken je de A-team niet, de titelmuziek ken je wel, wedden?)

Je kunt ook denken aan het liedje van Ed Sheeran. Als hij “A team” zegt dan bedoelt hij de leerlingen in de klas die altijd hoge cijfers halen. De dame waarover hij zingt, is aan de drugs geraakt, terwijl ze vroeger op school zulke goede perspectieven had.

Jonge mensen: wat is een ander goed woord dat begint met de Engelse A-klank die in het Nederlands ook op zijn Engels wordt uitgesproken? Ik hoor het graag!

Grappig plaatje

a e i in het engels uitspraak tip

Deze comic is van Scott Hillburn van The Argyle Sweater.

Uitleg van de grap: De mensen die trouwen zijn Old MacDonald van het liedje “Old MacDonald had a farm, Ee i ee i oh!” Dat laatste kun je ook schrijven als “E I E I O”. Vervolgens staat er onderaan in plaats van “renew their vows” (=vernieuwen hun huwelijksgeloften) “renew their vowels” (vowels = klinkers).

Tips&Tricks Tuesday – minitip: uitspraak van ‘idea’

Hier had vandaag eigenlijk een artikel moeten staan over het liggende streepje voor mijn serie over leestekens, maar jongens, dat liggende streepje is echt een hoofdbreker! Die komt dus volgende week. Dus vandaag een minitip.

Hoe zorg je dat “idea” niet klinkt als “ID”?

Nederlanders spreken het woord ‘idea’ vaak uit als ‘ID’ (= identiteitsbewijs). Nu ben ik minder streng als het op uitspraak aankomt dan veel andere docenten Engels, ik ben namelijk van mening dat Engelstaligen vaak prima begrijpen wat je bedoelt, óók als je het een tikkeltje anders uitspreekt.

Maar in dit geval bouw je vaak een zin als ‘I have no ID’ of ‘Do you have an ID?’ en die zinnen passen prima voor ‘idea’ én voor ‘ID’ waardoor het voor een toehoorder best verwarrend kan zijn.

‘Idea’ heeft drie lettergrepen. De laatste twee worden snel achter elkaar uitgesproken, maar ze zijn er echt. Op zijn Nederlands uitgeschreven: ai-die-ja.

Mijn tip: als docent heb ik gemerkt dat het helpt als Nederlanders er een ‘r’ achter denken, dus *idear*. Als je dat dan op zijn Brits Engels uitspreekt (dus zonder de ‘r’ daadwerkelijk te zeggen) dan heb je vaak de juiste uitspraak te pakken.

Heddwen Newton is an English teacher and a translator from Dutch into English. She thinks about languages way too much, for example about how strange it is that these little blurb things are written in the third person.

Heddwen has two passports, two children, two smartphones, two arms, two legs, and two email newsletters.

Reader feedback for the newsletter English and the Dutch, which examines all the ways Dutch speakers interact with the English language.

“It’s funny, it’s informative, I truly love it! Keep it up :)”

“It is amusing and funny but also educational. Bonus: it’s about real life situations.”

“Weer wat leuke dingen geleerd en erg gelachen om het filmpje!”

Reader feedback about the other newsletter, English in Progress, which is about how the English language is evolving and how it is spoken around the world:

“Wonderful work! I thoroughly enjoy these newsletters, and use some of the info while teaching English to my students.”

“Love the variety, and the friendly informal tone!”

Also, academic Lynne Murphy, author of The Prodigal Tongue, about the differences between American and British English, recommended my newsletter in her newsletter. I was chuffed (BrE) and stoked (AmE)!

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL