Sunday Funday: hoe een Nederlander de hele wereld correcte Engelse uitspraak bijbracht

Hahahaha, kut-Engels.

Nederlandse docent Engels en taalkundige Gerard Nolst Trenité, oftwel Charivarius, schreef in 1920 het gedicht “The Chaos”. Hij bleef er tot zijn dood in 1946 aan sleutelen zodat het gedicht uiteindelijk 149 regels lang was.

Onderaan dit artikel vind je het hele gedicht1, maar hier alvast de eerste twee strofen zodat je weet waar ik het over heb:

Dearest creature in creation
Studying English pronunciation,
   I will teach you in my verse
   Sounds like corpsecorpshorse and worse.

I will keep you, Susybusy,
Make your head with heat grow dizzy;
   Tear in eye, your dress you’ll tear;
   Queer, fair seerhear my prayer

Niet lezen, maar luisteren

Het is HEEL ERG aan te raden om het gedicht in audiovorm tot je te nemen, want anders ga je gegarandeerd een heleboel keer de mist in.

En audio is er genoeg.

De Amerikaanse Jim van JimmmyJams kreeg er bijna 2 miljoen (!) views mee. Hij leest een verkorte versie.

Hier diezelfde verkorte versie met een Brits accent:

En hier is het héle gedicht (met een Brits accent). Door een meneer die beter over zijn belichting na had moeten denken:

Hebben we er tegenwoordig nog wat aan?

Dit soort gedichten worden vaak geschreven om te laten zien hoe ingewikkeld taal wel niet is en hoe slim de schrijver. Leraren plagen hun leerlingen ermee terwijl de teksten te moeilijk zijn om daadwerkelijk nuttig te zijn2.

In het geval van dit gedicht denk ik dat het wel een toegevoegde waarde heeft voor iemand die zijn of haar Engels wil verbeteren om dit gedicht door te nemen.

Maar alléén als je al een aardig goed niveau van het Engels hebt. Wat in het gedicht namelijk niet wordt uitgelegd is wat al die woorden betekenen, waardoor het voor een beginner of beginnend-gevorderde behoorlijk saai kan worden. En dan heeft zo’n gedicht geen nut meer, dan kun je beter rijtjes stampen.

Als je de meeste woorden qua betekenis kent dan is het een leuke manier om je hersenen eens goed te laten kijken naar deze woorden waarvan de spelling vaak weinig met de klank te maken heeft.

Wel belangrijk om te beseffen is dat er erg veel (intussen) minder gangbare Engelse woorden tussen staan. Daarom is zo’n verkorte versie van het gedicht zoals in de eerste video wel handig. Als vuistregel zou ik nemen: als je het woord niet kent, maar je spreekt wel prima Engels, besteed er dan niet alteveel aandacht aan. Het is waarschijnlijk een ouderwets woord dat je toch niet nodig hebt.

1want 1946 + 70 = 2016 dus als het goed is zit er geen auteursrecht meer op het gedicht, maar als er een jurist meeleest die denkt dat ik dat mis heb dan hoor ik het graag!

2zone of proximal development – het is handig om je leerlingen opgaven te geven die net iets moeilijker zijn dan ze van zichzelf al zouden kunnen. Zet je te hoog in, en geef je ze werk dat ze nog helemaal niet aankunnen, dan krijg je alleen maar leerlingen die het niet snappen en het werk niet meer leuk vinden. Of nog erger: zichzelf dom vinden. (Zet je te laag in, dan vinden ze het weer saai en worden ze wat te arrogant over hun eigen kunnen. Het is één grote evenwichtsbalk, dat leraarschap!)

Het hele gedicht

Zoals beloofd, hier het hele gedicht. De woorden waar op de uitspraak gelet moet worden zijn schuingedrukt.

Dearest creature in creation
Studying English pronunciation,
   I will teach you in my verse
   Sounds like corpsecorpshorse and worse.

I will keep you, Susybusy,
Make your head with heat grow dizzy;
   Tear in eye, your dress you’ll tear;
   Queer, fair seerhear my prayer.

Pray, console your loving poet,
Make my coat look new, dear, sew it!
   Just compare hearthear and heard,
   Dies and dietlord and word.

Sword and swardretain and Britain
(Mind the latter how it’s written).
   Made has not the sound of bade,
   Saysaidpaypaidlaid but plaid.

Now I surely will not plague you
With such words as vague and ague,
   But be careful how you speak,
   Say: gush, bush, steak, streak, break, bleak ,

Previous, precious, fuchsia, via
Recipe, pipe, studding-sail, choir;
   Wovenovenhow and low,
   Scriptreceiptshoepoemtoe.

Say, expecting fraud and trickery:
Daughterlaughter and Terpsichore,
   Branch, ranch, measlestopsailsaisles,
   Missilessimilesreviles.

Whollyhollysignalsigning,
Sameexamining, but mining,
   Scholarvicar, and cigar,
   Solarmicawar and far.

From “desire”: desirableadmirable from “admire”,
Lumberplumberbier, but brier,
   Topshambroughamrenown, but known,
   Knowledgedonelonegonenonetone,

OneanemoneBalmoral,
Kitchenlichenlaundrylaurel.
   GertrudeGermanwind and wind,
   Beau, kind, kindred, queuemankind,

Tortoiseturquoisechamois-leather,
Reading, Readingheathenheather.
   This phonetic labyrinth
   Gives mossgrossbrookbroochninthplinth.

Have you ever yet endeavoured
To pronounce revered and severed,
   Demon, lemon, ghoul, foul, soul,
   Peter, petrol and patrol?

Billet does not end like ballet;
Bouquetwalletmalletchalet.
   Blood and flood are not like food,
   Nor is mould like should and would.

Banquet is not nearly parquet,
Which exactly rhymes with khaki.
   Discountviscountload and broad,
   Toward, to forward, to reward,

Ricocheted and crochetingcroquet?
Right! Your pronunciation’s OK.
   Roundedwoundedgrieve and sieve,
   Friend and fiendalive and live.

Is your r correct in higher?
Keats asserts it rhymes Thalia.
   Hugh, but hug, and hood, but hoot,
   Buoyantminute, but minute.

Say abscission with precision,
Now: position and transition;
   Would it tally with my rhyme
   If I mentioned paradigm?

Twopence, threepence, tease are easy,
But cease, crease, grease and greasy?
   Cornice, nice, valise, revise,
   Rabies, but lullabies.

Of such puzzling words as nauseous,
Rhyming well with cautious, tortious,
   You’ll envelop lists, I hope,
   In a linen envelope.

Would you like some more? You’ll have it!
Affidavit, David, davit.
   To abjure, to perjureSheik
   Does not sound like Czech but ache.

Libertylibraryheave and heaven,
Rachellochmoustacheeleven.
   We say hallowed, but allowed,
   Peopleleopardtowed but vowed.

Mark the difference, moreover,
Between moverploverDover.
   Leechesbreecheswiseprecise,
   Chalice, but police and lice,

Camelconstableunstable,
Principledisciplelabel.
   Petalpenal, and canal,
   Waitsurmiseplaitpromisepal,

SuitsuiteruinCircuitconduit
Rhyme with “shirk it” and “beyond it”,
   But it is not hard to tell
   Why it’s pallmall, but Pall Mall.

Musclemusculargaoliron,
Timberclimberbullionlion,
   Worm and stormchaisechaoschair,
   Senatorspectatormayor,

Ivyprivyfamousclamour
Has the a of drachm and hammer.
   Pussyhussy and possess,
   Desert, but desertaddress.

Golfwolfcountenancelieutenants
Hoist in lieu of flags left pennants.
   Courier, courtier, tombbombcomb,
   Cow, but Cowper, some and home.

Solder, soldier!Blood is thicker“,
Quoth he, “than liqueur or liquor“,
   Making, it is sad but true,
   In bravado, much ado.

Stranger does not rhyme with anger,
Neither does devour with clangour.
   Pilot, pivot, gaunt, but aunt,
   Fontfrontwontwantgrand and grant.

Arsenic, specific, scenic,
Relic, rhetoric, hygienic.
   Gooseberry, goose, and close, but close,
   Paradise, rise, rose, and dose.

Say inveigh, neigh, but inveigle,
Make the latter rhyme with eagle.
   MindMeandering but mean,
   Valentine and magazine.

And I bet you, dear, a penny,
You say mani-(fold) like many,
   Which is wrong. Say rapier, pier,
   Tier (one who ties), but tier.

Arch, archangel; pray, does erring
Rhyme with herring or with stirring?
   Prison, bison, treasure trove,
   Treason, hover, cover, cove,

Perseverance, severanceRibald
Rhymes (but piebald doesn’t) with nibbled.
   Phaeton, paean, gnat, ghat, gnaw,
   Lien, psychic, shone, bone, pshaw.

Don’t be down, my own, but rough it,
And distinguish buffetbuffet;
   Brood, stood, roof, rook, school, wool, boon,
   Worcester, Boleyn, to impugn.

Say in sounds correct and sterling
Hearse, hear, hearken, year and yearling.
   Evil, devil, mezzotint,
   Mind the z! (A gentle hint.)

Now you need not pay attention
To such sounds as I don’t mention,
   Sounds like pores, pause, pours and paws,
   Rhyming with the pronoun yours;

Nor are proper names included,
Though I often heard, as you did,
   Funny rhymes to unicorn,
   Yes, you know them, Vaughan and Strachan.

No, my maiden, coy and comely,
I don’t want to speak of Cholmondeley.
   No. Yet Froude compared with proud
   Is no better than McLeod.

But mind trivial and vial,
Tripod, menial, denial,
   Troll and trolleyrealm and ream,
   Schedule, mischief, schism, and scheme.

Argil, gill, Argyll, gill. Surely
May be made to rhyme with Raleigh,
   But you’re not supposed to say
   Piquet rhymes with sobriquet.

Had this invalid invalid
Worthless documents? How pallid,
   How uncouth he, couchant, looked,
   When for Portsmouth I had booked!

Zeus, Thebes, Thales, Aphrodite,
Paramour, enamoured, flighty,
   Episodes, antipodes,
   Acquiesce, and obsequies.

Please don’t monkey with the geyser,
Don’t peel ’taters with my razor,
   Rather say in accents pure:
   Nature, stature and mature.

Pious, impious, limb, climb, glumly,
Worsted, worsted, crumbly, dumbly,
   Conquer, conquest, vase, phase, fan,
   Wan, sedan and artisan.

The th will surely trouble you
More than rch or w.
   Say then these phonetic gems:
   Thomas, thyme, Theresa, Thames.

Thompson, Chatham, Waltham, Streatham,
There are more but I forget ‘em
   Wait! I’ve got it: Anthony,
   Lighten your anxiety.

The archaic word albeit
Does not rhyme with eight-you see it;
   With and forthwith, one has voice,
   One has not, you make your choice.

Shoes, goes, does *. Now first say: finger;
Then say: singer, ginger, linger.
   Realzealmauve, gauze and gauge,
   Marriagefoliagemirageage,

Hero, heron, query, very,
Parry, tarry fury, bury,
   Dostlostpost, and dothclothloth,
   JobJobblossombosomoath.

Faugh, oppugnant, keen oppugners,
Bowingbowing, banjo-tuners
   Holm you know, but noes, canoes,
   Puisnetruismuse, to use?

Though the difference seems little,
We say actual, but victual,
   SeatsweatchastecasteLeigheightheight,
   Putnutgranite, and unite.

Reefer does not rhyme with deafer,
Feoffer does, and zephyrheifer.
   DullbullGeoffreyGeorgeatelate,
   Hintpintsenate, but sedate.

GaelicArabicpacific,
Scienceconsciencescientific;
   Tour, but our, dour, succourfour,
   Gasalas, and Arkansas.

Say manoeuvre, yacht and vomit,
Next omit, which differs from it
   Bona fide, alibi
   Gyrate, dowry and awry.

Seaideaguineaarea,
PsalmMaria, but malaria.
   Youthsouthsoutherncleanse and clean,
   Doctrineturpentinemarine.

Compare alien with Italian,
Dandelion with battalion,
   Rally with allyyeaye,
   EyeIayayewheykeyquay!

Say aver, but everfever,
Neitherleisureskeinreceiver.
   Never guess-it is not safe,
   We say calvesvalveshalf, but Ralf.

Starry, granarycanary,
Crevice, but device, and eyrie,
   Face, but preface, then grimace,
   Phlegmphlegmaticassglassbass.

Basslargetargetgingiveverging,
Oughtoust, joust, and scour, but scourging;
   Ear, but earn; and ere and tear
   Do not rhyme with here but heir.

Mind the o of off and often
Which may be pronounced as orphan,
   With the sound of saw and sauce;
   Also soft, lost, cloth and cross.

Pudding, puddle, puttingPutting?
Yes: at golf it rhymes with shutting.
   Respite, spite, consent, resent.
   Liable, but Parliament.

Seven is right, but so is even,
HyphenroughennephewStephen,
   Monkeydonkeyclerk and jerk,
   Aspgraspwaspdemesnecorkwork.

A of valour, vapid vapour,
S of news (compare newspaper),
   G of gibbet, gibbon, gist,
   I of antichrist and grist,

Differ like diverse and divers,
Rivers, strivers, shivers, fivers.
   Once, but nonce, toll, doll, but roll,
   Polish, Polish, poll and poll.

Pronunciation-think of Psyche!-
Is a paling, stout and spiky.
   Won’t it make you lose your wits
   Writing groats and saying “grits”?

It’s a dark abyss or tunnel
Strewn with stones like rowlockgunwale,
   Islington, and Isle of Wight,
   Housewifeverdict and indict.

Don’t you think so, reader, rather,
Saying latherbatherfather?
   Finally, which rhymes with enough,
   Thoughthroughboughcoughhoughsough, tough??

Hiccough has the sound of sup
My advice is: GIVE IT UP!

Sunday Funday

Deze site, hoezegjeinhetEngels.nl, bespreekt Nederlandse woorden die moeilijk naar het Engels te vertalen zijn, zoals hoeveelste en zweverig. Maar zondag is het tijd voor ontspanning en dan zet ik een iets leuks op mijn blog dat met taal of cultuur te maken heeft. Want dat is leuk! 😉

Heddwen Newton is vertaler en docent Engels. Naast hoezegjeinhetEngels.nl en de nieuwsbrief English and the Dutch werkt ze ook aan English in Progress, een nieuwsbrief die Engelstalige professionals op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op taalgebied.

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

Bron foto: Djordje Petrovic, Pexels

Sunday Funday: we’ll begin with a box

oxen, not oxes

Deze had mijn moeder in de jaren ’80 al op de koelkast hangen, en om de zoveel tijd steekt hij op social media weer de kop op. Het rijmpje dat meestel “why English is so hard” genoemd wordt.

Het rijmpje blijkt nog ouder dan ik had kunnen verzinnen, hij stamt uit minstens 1896! De oorspronkelijke auteur blijkt niet te achterhalen, maar die is intussen toch al dood, gok ik zo, dus die zal het wel niet zo erg vinden, van die social media.

Hier is de oorspronkelijke tekst:

We’ll begin with a box, and the plural is boxes,
But the plural of ox should be oxen, not oxes.
Then one fowl is a goose, but two are called geese,
Yet the plural of moose should never be meese,
You may find a lone mouse or a whole nest of mice,
But the plural of house is houses, not hice
.

If the plural of man is always called men,
Why shouldn’t the plural of pan be called pen?

The cow in the plural may be cows or kine,
But a bow if repeated is never called bine,
And the plural of vow is vows, never vine.

If I speak of a foot and you show me your feet,
And I give you a boot would a pair be called beet?
If one is a tooth, and a whole set are teeth,
Why shouldn’t the plural of booth be called beeth?

If the singular’s this and the plural is these,
Should the plural of kiss ever be nicknamed keese?

Then one may be that and three would be those,
Yet hat in the plural would never be hose,
And the plural of cat is cats, not cose.

We speak of a brother, and also of brethren,
But though we say mother, we never say methren,
Then the masculine pronouns are he, his and him,
But imagine the feminine she, shis and shim,

So the English, I think, you all will agree,
Is the queerest language you ever did see.

Zoals je kunt zien is er echt weinig aan veranderd in al die tijd. De paarse stukjes zijin weggehaald (dat laatste stukje staat er meestal wel bij, maar dan met “funniest” in plaats van “queerest”).

Dat het meervoud van “cow” ooit “kine1” was, dat had ik je niet kunnen vertellen, dus ik snap wel dat ze dat stukje hebben weggehaald. En dat “this”, “these”, “kiss”, “keese” dat loopt ook niet helemaal lekker.

Is het terecht?

Mensen die Duits hebben geleerd, of een andere taal waar er flink veel meervouden zijn die je gewoon uit je hoofd moet stampen, vinden dit rijmpje grappig maar halen toch vooral hun schouders op.

De onregelmatige meervouden in het Engels vormen een kort rijtje die de meeste leerlingen vrij snel onder de knie hebben. Echt geen groot probleem, dus.

footfeet
goosegeese
louselice
diedice
manmen
mousemice
toothteeth
womanwomen (uitspraak: “wimmin”)
childchildren
oxoxen
sheepsheep
fishfish (“fishes” hoor je steeds vaker)
personpeople

Dan heeft het Engels ook nog een paar Latiijnse meervouden, zoals “alumnus – alumni”, maar die zijn voor ons Nederlanders vaak hetzelfde en daarom niet zo moeilijk.

Wikipedia heeft een mooie, complete lijst van Engelse meervouden, waarin ook goed aangegeven staat welke meervouden intussen ook vaak regelmatig gebruikt worden, (zoals “curriculums”) want je hoeft niet moeilijk te doen als het makkelijk kan!

Sunday Funday

Deze site, hoezegjeinhetEngels.nl, bespreekt Nederlandse woorden die moeilijk naar het Engels te vertalen zijn, zoals hoeveelste en zweverig. Maar zondag is het tijd voor ontspanning en dan zet ik een iets leuks op mijn blog dat met taal of cultuur te maken heeft. Want dat is leuk! 😉

Heddwen Newton is vertaler en docent Engels. Naast hoezegjeinhetEngels.nl en de nieuwsbrief English and the Dutch werkt ze ook aan English in Progress, een nieuwsbrief die Engelstalige professionals op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op taalgebied.

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

1 Taalkunde nerdhoekje: “kine” is een dubbel-meervoud, zoals bij ons kind – kinderen. De oorspronkelijke meervoud was onregelmatig (kind – kinder, zoals in het Duits) en daar werd toen een -en achteraan gezet. In het geval van “kine” was cow vroeger “cu” met de meervoudsvorm “cy” (vergelijk Duits: Kuh – Kühe). Achter dat “cy” werd een n gezet “cyn”, en dat werd later “kine”. Het doet me denken aan “poxes” waarover ik een tijdje geleden schreef. Die meervoudsvorm “kine” wordt tegenwoordig nooit meer gebruikt in het Engels, je zegt gewoon “cows”.

Nederlandstalige podcasts over taal

Niet echt helemaal logisch voor deze site, want ze gaan niet over het Engels, maar ik luister graag naar podcasts over taal en ik gok dat dat ook geldt voor veel van mijn lezers.

Bovendien, als je een Nederlandstalige podcast maakt over taal, dan ontkom je er niet aan om de Engelse taal ook af en toe langs te laten komen, al is het alleen maar om te klagen over de verengelsing van het Nederlands 😉

Bomberdebomberdebom… ik presenteer: mijn lijstje taalpodcasts voor Nederlandstaligen. Op alfabetische volgorde, lekker neutraal.

De Lettercast

De Lettercast (“letterkast”, snappie ‘m?) was een podcast van Wim Daniëls en Frank van Pamelen die elke week aan de hand van de volgende letter van het alfabet een leuk half uurtje deed over taal en taalkunst. Fijne gasten, goeie humor, leuke weetjes – dit is met stip mijn favoriete Nederlandstalige taalpodcast. Hij is er bij de letter “L” zomaar ineens zonder uitleg mee opgehouden. Ontzettend jammer.

De podcast is niet tijdsgebonden dus ik raad iedereen aan om hem alsnog op te zoeken en te luisteren. (Begin bij het begin, niet bij het eind). En mochten de heren dit lezen: als jullie het alfabet afmaken hebben jullie in mij in ieder geval één trouwe luisteraar! (juli 2022)

De Taalnerds

Twintigers Walt (geïnteresseerde) en Claire van Leeuwen (taalkundige) bespreken aan de keukentafel leuke dingen over taal, naar voorbeeld van het Engelstalige Lingthusiasm. Het zijn mijn soort mensen, met mijn soort humor en interesses, en ik luister graag naar hun gesprekken, ook als het soms wat kabbelt.

Waar de andere podcasts in dit rijtje meer over de Nederlandse taal gaan, gaat deze echt over taalkunde in de breedste zin van het woord, en dat is denk ik ook meteen hun probleem: ik luister graag naar taalkundige podcasts, maar ik doe dat net zo goed in het Engels, en met mij nog meer taalkundig geïnteresseerde Nederlanders, denk ik. Ik vrees daarom dat deze podcast niet de aandacht heeft gekregen die hij verdient. (juli 2022)

De Taalstaat

Dit NPO Radio 1 programma vind je ook als podcast in je podcastapp. Gepresenteerd door radioveteraan Frits Spits (maakt al radio sinds 1973!), met Nederlandstalige muziek als omlijsting. Veel literatuur en schrijvers, elke week ook vaste gasten met bijvoorbeeld woorden die opvallen in de media. Ik luister hem niet zo vaak als ik zou willen, want voor mij is twee uur toch altijd net iets te lang, en ik zit niet zo in de Nederlandse literatuur, waardoor ik die stukken vaak nogal saai vind. Maar als ik luister zitten er altijd wel één of twee zeer interessante dingen tussen.

De officiële podcastomschrijving (“Is het wilden of wouden…”) moeten ze maar eens aanpassen want die doet de uitzending geen eer aan. (juli 2022)

John & Paul hebben woorden

De Tilburgse taaldocenten Paul Geerts en John van Uden praten elkaar één keer per week aan de keukentafel bij over wat hen die week is opgevallen op taalgebied.

Een gezellige kletspodcast met een zachte G, die mag werken aan de verstaanbaarheid, en die zijn publiek wat meer mag meenemen – de onderwerpen gaan vaak van de hak op de tak en ik heb soms moeite de heren te volgen. En ik ben in Tilburg opgegroeid, dus aan het accent kan het niet liggen 🙂 (juli 2022)

Over taal gesproken

Wat ik mooi vind? Als twee organisaties die ongeveer hetzelfde doen dat gewoon erkennen en gaan samenwerken. Hulde dus aan Onze Taal en het Instituut voor de Nederlandse Taal, die op veel vlakken samenwerken, waaronder deze podcast.

Presentatoren Laura van Eerten en Raymond Noë spreken elke aflevering een deskundige over de Nederlandse taal. Wat ik hier zo tof aan vind, is dat beide presentatoren heel goed zijn in vragen stellen en nieuwsgierig zijn waardoor de geïnterviewde echt tot zijn of haar recht komt. Ze doen het leuk en onderhoudend en de podcast is ook fijn en professioneel opgenomen en geknipt. Zonder dat het een saai lesje wordt zorgen ze ervoor dat de luisteraar ook echt snapt waar het over gaat. (Al klinkt het bij Noë soms alsof hij het zelf allemaal wat saai vindt, maar dat ligt aan zijn stem, denk ik.) (juli 2022)

Taalnatie

Taalnatie (“taalnazi”, snappie deze ook?) is een wekelijkse podcast van slechts 5 minuten per keer waarin een (semi-)bekende Nederlander optreedt als invaldocent Nederlands voor een (nep)klas pubers en iets vertelt over zijn of haar stokpaardje als het over het Nederlands gaat.

De stemmen zijn geweldig, en de afwerking is prachtig, heel gelikt en professioneel. En verder ga ik er niets over zeggen, want dit is namelijk niet mijn humor… Maar humor is persoonlijk, en waarschijnlijk zit ik niet in de doelgroep, dus ik zou zeggen: luister een aflevering of twee en vel je eigen oordeel. (juli 2022)

Tot in de puntjes

Ik ben groot fan van Miet Ooms. Ze is vertaalster en taalkundige, een uitstekende combinatie (knipoog), en heeft met “Buurtaal” en “Tot in de puntjes” twee toffe boeken afgeleverd die ook daadwerkelijk bij mij thuis in de kast staan.

Deze korte podcast (6 afleveringen van zo’n 6 minuten per stuk) over leestekens is goed geschreven en mooi geknipt, met muziek en geluidseffecten. Enige manco is dat Miets stem wat te voorlezerig en snel is, waardoor ik soms moeite had om het goed te volgen. (juli 2022)

Waar komt pindakaas vandaan?

Deze podcast van het Instituut voor de Nederlandse Taal gaat over etymologie van Nederlandse woorden. In het eerste seizoen deden ze telkens een hele korte aflevering (3 minuten) over slechts één woord, in het tweede seizoen groeperen ze in een kleine tien minuten een aantal woorden om een thema.

Net als “over taal gesproken” is dit een fijne podcast om naar te luisteren omdat het van zulke professionele kwaliteit is. Fijne muziek, goed opgenomen stemmen, goede editing. En de Vlaamse dame die af en toe voorbijkomt, heeft een prachtige stem waar ik helemaal jaloers van wordt.

Naast die mooie vorm is het ook qua inhoud gewoon leuk, als je tenminste, zoals ik, van etymologie houdt. Etymologie kan erg droog worden, maar ik vind dat ze daar goed mee omgaan door toch vooral de sappigere verhalen uit te kiezen. (juli 2022)

Ben ik een podcast vergeten?

Behalve Kletsheads, die specifiek over taalverwerving en tweetaligheid gaat bij kinderen en die ik even niet in dit lijstje heb opgenomen, zijn dit ze volgens mij allemaal. Alle Nederlandstalige podcasts over taal. Ben ik er toch eentje vergeten?Laat het me dan weten in de comments hieronder!

Tips&Tricks Tuesday

Elke dinsdag is het Tips&Tricks Tuesday op hoezegjeinhetEngels.nl. De naam zegt het al, ik geef dan een tip over taal of cultuur voor Nederlandstaligen die Engels schrijven en/of spreken.

Heddwen Newton is vertaler en docent Engels. Naast hoezegjeinhetEngels.nl en de nieuwsbrief English and the Dutch werkt ze ook aan English in Progress, een nieuwsbrief die Engelstalige professionals op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op taalgebied.

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

Tips&Tricks Tuesday: Engelse woorden die met “ps” beginnen

I’m a psychologist, dear, not a psychic. Perhaps you should try singing a psalm to support your pseudo-intellectual slabbering about psychometrics.

Een minitip vandaag, want ik moet Stranger Things nog afkijken vanavond!

Je hebt zowel in het Nederlands als in het Engels een aantal woorden die met een “ps” beginnen, zoals “psychologist”, “psychiatrist”, “psalm”, “pseudo”, “psychedelic” en zo nog wel wat meer.

Komen uit het Grieks, vandaar die rare spelling, en betekenen over het algemeen gewoon hetzelfde in het Nederlands als in het Engels.

Er is één belangrijk en makkelijk te onthouden regel als het aankomt op de Engelse uitspraak van deze woorden:

Engelse woorden die met “ps” beginnen, worden met alleen een “s” uitgesproken. Je doet bij de uitspraak dus gewoon alsof de “p” niet bestaat.

Klinkt raar voor Nederlanders, omdat die gewend zijn om die “p” wél uit te spreken. Toch is het echt zo. De enige uitzondering is het geluidje “pssst”, als je iemands aandacht wilt. Dan spreken Engelsen die “p” ook uit. Voor de rest: nooit, nooit, nooit.

Het rijtje hierboven wordt dan dus sy-KO-lo-gist, sy-KI-a-trist, saaahm (de “l” spreek je ook niet uit. I know.), SU-do, sy-ke-DE-lic.

Tips&Tricks Tuesday

Elke dinsdag is het Tips&Tricks Tuesday op hoezegjeinhetEngels.nl. De naam zegt het al, ik geef dan een tip over taal of cultuur voor Nederlandstaligen die Engels schrijven en/of spreken.

Heddwen Newton is vertaler en docent Engels. Naast hoezegjeinhetEngels.nl en de nieuwsbrief English and the Dutch werkt ze ook aan English in Progress, een nieuwsbrief die Engelstalige professionals op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op taalgebied.

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

Bron foto: Alex Green, Pexels

Overtreffende trap: regels voor Engels en Nederlands naast elkaar

Het is weer Tips&Tricks Tuesday!

Omdat Nederlanders vaak zulk goed Engels spreken, gaan taalregels die we op school leren vaak doorelkaar lopen. Regels die voor het Engels gelden worden op het Nederlands toegepast en andersom.

Zo hoorde ik een tijd geleden in de podcast Vink twee presentatoren zeggen dat je bij de overtreffende trap in het Nederlands moet kiezen tussen -er – st (mooi, mooier, mooist) of meer/ meest (opgeruimd, meer opgeruimd, meest opgeruimd) op basis van het aantal lettergrepen. Dat klopt niet, dat is de regel in het Engels. In het Nederlands kies je vrijwel altijd -er of -st.

Nog even in een tabelletje:

Engelse regels overtreffende trapNederlandse regels overtreffende trap
Eén lettergreep: -er/-est

big – bigger – biggest
cool – cooler – coolest


Uitzondering 1: bepaalde woorden, namelijk right, wrong, real, ill, fun, drunk, cross (=boos),

right – more right – most right

Uitzondering 2: “past participles” als lost, bored, loved, cooked

loved – more loved – most loved


Uitzondering 3: als je een bepaald effect wil bereiken door de nadruk te leggen.

I didn’t say I was cool, I just said I was more cool than you.
Eén lettergreep: -er, -st

groot – groter – grootst
cool – cooler – coolst

Uitzondering 1: waard (lees op Onze Taal waarom)

waar – meer waard – meest waard

Uitzondering 2: als het niet meer uit te spreken is of er heel raar uitziet

Ik en Harm zijn close, maar met Sofie ben ik het closest meest close
Twee lettergrepen: je mag kiezen

fancy – fancier – fanciest OF
fancy – more fancy – most fancy

lonely – lonelier – loneliest OF
lonely – more lonely – most lonely

Heel grof gezegd komt de vorm met “more/most” vaker voor, dus als je niet kunt kiezen, neem dan die. Maar het mag echt allebei, echt waar.
Twee lettergrepen: -er, -st

stevig – steviger – stevigst
kapot – kapotter – kapotst


Uitzondering 1: begaan en geneigd (lees op Taaladvies.net waarom)

Uitzondering 2: voltooid deelwoorden die als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden

gezien – meer gezien – meest gezien

Uitzondering 3: als het niet meer uit te spreken is of er heel raar uitziet

Ik vind dat plan het praktischt meest praktisch
Drie lettergrepen of meer: more/most

exhausted – more exhausted – most exhausted
meaningful – more meaningful – most meaningful
Drie lettergrepen of meer: er – est

uitgeput – uitgeputter – uitgeputst
betekenisvol – betekenisvoller – betekenisvolst

Er gelden dezelfde uitzonderingen als voor 2 lettergrepen. Een leuk voorbeeld van Taaladvies.net van een woord “dat er raar uitziet”:

Dat hok is verloederder meer verloederd dan dat andere hok.
Onregelmatige vormen:

good – better – best
bad – worse – worst
far – further (UK), farther (US) – furthest (UK), farthest (US)
little – less – least
many/much – more – most

Onregelmatige vormen:

goed – beter- best
graag – liever – liefst
kwaad – erger- ergst

weinig – minder – minst
veel – meer – meest

Tips&Tricks Tuesday

Elke dinsdag is het Tips&Tricks Tuesday op hoezegjeinhetEngels.nl. De naam zegt het al, ik geef dan een tip over taal of cultuur voor Nederlandstaligen die Engels schrijven en/of spreken.

Heddwen Newton is vertaler en docent Engels. Naast hoezegjeinhetEngels.nl en de nieuwsbrief English and the Dutch werkt ze ook aan English in Progress, een nieuwsbrief die Engelstalige professionals op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op taalgebied.

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

Bron foto: flickr.com/photos/jmrodri, CC BY 2.0

3 boeken voor de taalnerd in je leven

Ken je iemand die dol is op talen, of ben je dat zelf? Dat treft, want ik ben er ook zo eentje, dus ik kan je een aantal prima boeken aanraden om (aan jezelf) cadeau te doen!

Babel – Gaston Dorren

Inhoud: 20 hoofdstukken over de 20 grootste talen ter wereld, vol met interessante taalkundige en interessante weetjes, met her en der een persoonlijke noot van de schrijver.

Wat er bijzonder aan is: Gaston Dorren is dan wel een Nederlander, hij heeft met Babel een boek van internationale allure geschreven dat volledig terecht reeds in 16 talen is verschenen

Weetje: Dorren heeft het boek tegelijk in het Engels én in het Nederlands geschreven en kan je niet vertellen welke versie een vertaling is van welke.

Because Internet – Gretchen McCulloch

Inhoud: taalkundige McCulloch bespreekt het bijzondere taalgebruik van de online wereld. Emoji’s komen voorbij, internettermen zoals LOL en ROFL, bijzondere grammatica zoals “so style, much easy”, en nog veel meer.

Wat er zo bijzonder aan is: McCulloch is een taalkundig onderzoeker in hart en nieren, en zelf een digital native. Voor iemand die niet van taal houdt, of zich niet voor het Internet interesseert, zal het wat te zware kost zijn. Maar de auteur schrijft met zoveel verve en humor dat het boek voor taalnerds bijzonder prettig leesbaar is.

Weetje: Gretchen McCulloch is op deze site eerder al eens voorbijgekomen omdat ze een rol speelt in niet één maar twee stripjes van XKCD. Dan ben je écht een digital native!

Koop Because Internet op Bol.com

The Language Hoax – John McWhorter

Inhoud: taalkundige McWhorter maakt zich boos over de Sapir-Whorf hypothese; het idee dat een andere taal kan leiden tot een andere manier van denken. Zeg maar dat Nederlanders gezelliger zijn dan Engelsen omdat wij er een woord voor hebben en zij niet. McWhorter vindt dit onzin.

Wat er zo bijzonder aan is: Ik geef het maar meteen toe, ik ben het met McWhorter eens, dus ik vind dit boek bijzonder omdat het bijzonder goed mijn eigen mening uitlegt 😉 Maar ook voor mensen die nog nooit van de Sapir-Whorf hypothese gehoord hebben is het een mooie introductie in een taallegende die al decennia de ronde doet en waarom hij niet klopt.

Weetje: de film “Arrival” gaat over de Sapir-Whorf hypothese. Prachtige film, waardeloze hypothese.

Koop The Language Hoax op Bol.com

Wat is jouw lievelingstaalnerdboek?

Ik ga dit lijstje uitbreiden, want drie boeken is natuurlijk nogal weinig, maar ik schrijf dit laat en ik wil graag naar bed 😉 Welke boeken moeten wat jou betreft zeker niet in de uiteindelijke lijst ontbreken? Laat het me weten in de comments!

Volgende week een lijstje taalnerdboeken specifiek over de Engelse taal, want die mogen op deze site natuurlijk niet ontbreken!

Tips&Tricks Tuesday

Elke dinsdag is het Tips&Tricks Tuesday op hoezegjeinhetEngels.nl. De naam zegt het al, ik geef dan een tip over taal of cultuur voor Nederlandstaligen die Engels schrijven en/of spreken.

Heddwen Newton is vertaler en docent Engels. Naast hoezegjeinhetEngels.nl en de nieuwsbrief English and the Dutch werkt ze ook aan English in Progress, een nieuwsbrief die Engelstalige professionals op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op taalgebied.

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

In bovenstaand artikel staan een of meerdere links naar Bol.com. Als je via deze links iets koopt dan verdien ik daar een klein beetje geld mee. Voor jou kost het niets extra; het is precies even duur als wanneer je direct naar Bol.com was gesurfd.

Bron foto: Engin Akyurt, Pixabay

7 toffe Engelse jeugdboeken voor volwassenen – zo verbeter je je Engels met plezier!

Je wil je Engels verbeteren, maar je hebt geen zin in lessen, geen zin in grammatica, geen zin in ongemakkelijke gesprekjes met native speakers. Begrijpelijk!

Boeken lezen is ontspannend en leerzaam tegelijk, tenminste, als je een boek te pakken hebt waar je je hersens niet al teveel voor hoeft te laten kraken. Kinderboeken, of beter gezegd jeugdboeken, zijn om die reden perfect: ze lezen lekker weg en het Engels is net even wat simpeler, zonder versimpeld te zijn.

Young adult – wereldwijd populair bij volwassenen

Onderstaande boeken vallen allemaal onder de noemer Young Adult, ook wel YA. Deze stroming is de laatste jaren ongekend populair en dat komt omdat ze niet alleen graag gelezen worden door jongeren, maar juist ook door volwassenen. De verhalen zijn spannend, lezen lekker weg, en je hebt ze in niet al te lange tijd uit, dat spaart weer een stapel ongelezen boeken op je nachtkastje.

In Amerika zijn 55% van de YA lezers volwassenen. In de metro in New York of Londen is het dan ook absoluut normaal om een volwassene Harry Potter te zien lezen.

7 Engelse jeugdboeken om lekker weg te lezen

How I Live Now – Megg Rosoff

Onderwerp: overleven tijdens een atoomoorlog

Niveau Engels: B1 (3 havo/ 4 vmbo)

Inhoud: Amerikaanse Daisy is 15 jaar oud en toevallig op bezoek bij haar neven op een Engelse boerderij als er een atoomoorlog uitbreekt.

Wat er bijzonder aan is: Daisy is een normale tiener en reageert als normale tiener op de extreme gebeurtenissen. Niet zoals andere boeken en films waar de karakters reageren met superkrachten en bovenmenselijke intelligentie.

Weetje: er is ook een film van gemaakt, maar die is wel wat anders dan het boek.

Koop “How I Live Now” bij Bol.com

The Fault in our Stars – John Green

Onderwerp: kanker

Niveau Engels: B2 (4 vwo/ 4 havo)

Inhoud: Amerikaanse Hazel heeft een ernstige vorm van kanker en wordt verliefd op ex-kankerpatiënt Augustus. Ze reizen samen naar Amsterdam om Hazels favoriete schrijver te ontmoeten.

Wat er bijzonder aan is: deze lieveling van docenten Engels wordt op middelbare scholen veel gelezen omdat hij zo mooi is én omdat er een goede film van gemaakt is die je als docent kunt laten zien.

Weetje: Ook al is de schrijver Amerikaans, Nederland wordt in dit boek prima beschreven. Geen fratsen zoals het idee dat je een gat in een dijk op kunt lossen door er een vinger in te steken! Op de vraag waarom hij de karakters naar Amsterdam laat reizen, antwoordt John Green “Drowning city; drowning girl”.

Koop “The Fault in our Stars” bij Bol.com

When Life gives you Mangoes – Kereen Getten

Onderwerp: verwerking van trauma

Niveau Engels: B1 (3 havo/ 4 vmbo)

Inhoud: Clara is 12, leeft op een eiland, eet graag mango’s, en kan zich niets herinneren van de vorige zomer. Wat is er gebeurd? En waarom doet iedereen zo raar?

Wat er bijzonder aan is: al is dit misschien het minst bekende boek in dit rijtje, ik heb er erg van genoten. Een mooi emotioneel verhaal met een twist die je als volwassene waarschijnlijk wel ziet aankomen, maar met een krachtige emotionele lading die goed aankomt.

Weetje: dit boek heeft een hele rits aan jeugdboekprijzen gewonnen

Koop “When Life gives you Mangoes” bij Bol.com

The Harry Potter series – J.K. Rowling

Onderwerp: magie, volwassen worden, strijd tegen het kwaad

Niveau Engels: van B1 (3 havo/ 4 vmbo) voor het eerste boek tot B2 (4 vwo/ 4 havo) voor het laatste.

Inhoud: jongen met magische krachten komt op een toverschool terecht die hij vervolgens met een leger pubers blijkt te moeten verdedigen.

Wat er bijzonder aan is: deze kan natuurlijk niet in de lijst ontbreken. Er is een reden dat de boeken en films zo ongekend populair zijn: ze zijn gewoon erg verslavend. Als je Engels niet zo goed is, dan is Harry Potter een extra aanrader, want omdat je het verhaal al kent (neem ik aan), zijn de boeken makkelijker te volgen.

Weetje: er zijn nogal wat zaken die niet kloppen als je erover nadenkt. Hoeveel magische mensen zijn er eigenlijk? De kinderen krijgen alleen magische vakken en geen Engels of wiskunde, beetje raar. En zo zijn er nog wel wat meer plot holes.

Koop de Harry Potter boxset bij Bol.com

The Night Circus – Erin Morgenstern

Onderwerp: Romeo&Julia meets Harry Potter

Niveau Engels: B2 (4 vwo/ 4 havo)

Inhoud: twee rivalen voeden twee kinderen op om met magische krachten een duel aan te gaan, maar als de intussen jongvolwassenen elkaar ontmoeten worden ze verliefd. Anders dan de dommige Romeo en Julia van Shakespeare is dit stel intelligent en gewiekst, maar ze zullen toch moeten vechten voor hun vrijheid.

Wat er bijzonder aan is: als je van een rijke, literaire stijl houdt, maar toch ook het gemak van een kinderboek wilt hebben, dan is dit een goede keuze. Morgenstern’s Engels is prachtig en doet wat Dickensiaans aan, zonder al te moeilijk begrijpbaar te zijn.

Weetje: als je dit boek leest dan denk je meteen: dit boek moet verfilmd worden. De rechten zijn inderdaad al gekocht, maar de film laat blijkbaar nog op zich wachten.

Koop “The Night Circus” bij Bol.com

Artemis Fowl – Eoin Colfer

Onderwerp: fantasy & humor

Niveau Engels: B1 (3 havo/ 4 vmbo)

Inhoud: hoofdfiguur Artemis is een 12-jarig genie dat in zijn vaders voetsporen wil treden als slechterik, en een snood plan smeed om een elf gevangen te nemen.

Wat er bijzonder aan is: dit is het grappigste boek in het rijtje. Als je van Terry Pratchett houdt, of Douglas Adams, dan is dit een uitstekende keus.

Weetje: de film is vreselijk, en over de vervolgboeken ben ik ook niet zo te spreken. Mijn advies is dus: houd het bij dit boek. Ook: Eoin is een Ierse naam en wordt uitgesproken als “Owen”.

Koop “Artemis Fowl” bij Bol.com

The Hunger Games series – Suzanne Collins

Onderwerp: vechten tegen onrecht in een dystopie

Niveau Engels: B1 (3 havo/ 4 vmbo)

Inhoud: hoofdpersoon Katniss moet tegen haar wil meedoen aan een dystopische reality show waarbij de spelers elkaar moeten vermoorden.

Wat er bijzonder aan is: er is een bepaald soort Young Adult boek dat in grote lijnen dezelfde rode draad heeft; een strijd tegen het kwaad en één vrouwelijke hoofdpersoon met twee heren die haar het hof maken. Vaak drie boeken, vaak fantasy. Het bekendste andere voorbeeld is Twilight (gatver), maar de lijst is ontelbaar. Om deze reden nemen veel mensen The Hunger Games niet heel serieus, maar ik moet zeggen, het is één van mijn favoriete boekenseries. Zelfs als je de films hebt gezien, is het naar mijn mening nog steeds aan te raden om deze drie boeken te lezen en te zwelgen in het meeslepende verhaal van Katniss dat precies op de juiste kant balanceert tussen melodrama en drama.

Weetje: schrijfster Suzanne Collins begon haar carrière als televisieschrijfster, onder andere voor “Clarissa Explains it All”. Jeugdsentiment!

Koop “The Hunger Games box set” bij Bol.com

Heb jij nog een tip?

Ken je nog een Engelstalig jeugdboek dat jij met plezier als volwassene gelezen hebt? Laat het ons weten in de comments!

Tips&Tricks Tuesday

Elke dinsdag is het Tips&Tricks Tuesday op hoezegjeinhetEngels.nl. De naam zegt het al, ik geef dan een tip over taal of cultuur voor Nederlandstaligen die Engels schrijven en/of spreken.

Heddwen Newton is vertaler en docent Engels. Naast hoezegjeinhetEngels.nl en de nieuwsbrief English and the Dutch werkt ze ook aan English in Progress, een nieuwsbrief die Engelstalige professionals op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op taalgebied.

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

Bron foto: flickr.com/photos/117756607@N03, CC BY 2.0

In bovenstaand artikel staan een of meerdere links naar Bol.com. Als je via deze links iets koopt dan verdien ik daar een klein beetje geld mee. Voor jou kost het niets extra; het is precies even duur als wanneer je direct naar Bol.com was gesurfd.

Mijn tips voor boeiende Engelstalige Podcasts in helder Engels

Ook als je prima Engels kunt, is het een goede tip om af en toe Engelstalige podcasts te luisteren. Zo houd je je Engels actueel en steek je ook nog eens iets op.

Strak gemonteerd = beter te volgen

Ik houd niet zo van kletspodcasts. Ik heb betere dingen te doen dan te luisteren naar een warrig live-interview van een uur waar misschien af en toe eens iets interessants voorbij komt. Doe mij maar een goed gemonteerde, strakke podcast.

Voor niet-native speakers is een extra voordeel van dit soort strakke podcasts dat er goed verstaanbaar Engels gesproken wordt. De presentatoren hebben hun praatjes voorbereid, en als een geïnterviewde niet goed verstaanbaar is dan wordt daar in de montage rekening mee gehouden zodat je alles meekrijgt. Zo herhaalt de presentator bijvoorbeeld kort wat er gezegd is.

Tip: De meeste podcastspelers laten het toe om een podcast langzamer af te spelen, zodat je het nóg beter kunt volgen. (Of sneller, als het saai is 😉 )

Deze podcasts zijn leuk, boeiend én verstaanbaar:

This American Life

Onderwerp: reportages over mensen

Accent presentatoren: overwegend Amerikaans

Goede afleveringen om mee te beginnen: Rom-Com, Switched at Birth, Apocalypse Creep

Zonder twijfel de eerste in mijn lijst, deze terecht enorm populaire podcast. De enige podcast die ik altijd meteen luister als er een nieuwe aflevering in mijn feed staat. Altijd waargebeurd (behalve de short stories die af en toe ter afwisseling worden voorgelezen), altijd pakkend. Zo goed dat meerdere verhalen intussen verfilmd zijn.

Laat je niet op het verkeerde been zetten door de naam: het is zeker geen podcast die alleen interessant is voor Amerikanen. De onderwerpen zijn regelmatig internationaal, maar ook de puur Amerikaanse verhalen raken een universele snaar.

Science Vs

Onderwerp: wetenschap, factchecking

Accent presentator: Australisch

Goede afleveringen om te beginnen: The Story of a Covid Wonder Drug (over ivermectine), Ancient Aliens: Who Really Built the Pyramids?

Wetenschapsjournaliste Wendy Zuckerman bespreekt elke week een onderwerp uit de wetenschap waar de meningen over verschillen, interviewt experts, en neemt op een eerlijke en open manier de argumenten door. Gedegen, interessant en helder.

What’s You Problem?

Onderwerp: tech zakenwereld

Accent presentator: Amerikaans

Goede afleveringen om mee te beginnen: Becoming a Dog Ramp Mogul (met een onbekende Nederlandse zakenman als gast), Teaching Cars to Think Like People, The Quest for the Perfect Avocado

Presentator Jacob Goldstein interviewt succesvolle zakenmensen met een interessant verhaal, vaak uit de technologiebranche, en maakt hun verhaal nog interessanter door heel goed door te vragen om erachter te komen wat op het ogenblik het probleem is dat ze op moeten lossen. Dat levert veel interessanter materiaal op dan een standaard interview.

Cautionary Tales

Onderwerp: geschiedenis / gedragspsychologie

Accent presentator: Brits

Goede afleveringen om mee te beginnen: Bless the Coal-black Hearts of the Broadway Critics, The Mummy’s Curse

Econoom en schrijver Tim Harford vertelt verhalen uit de geschiedenis die ten eerste gewoon interessant en leuk zijn, maar waar ten tweede een belangrijke les uit te leren valt.

Luister ze van nieuw naar oud, want Harford heeft na verloop van tijd een beter evenwicht gevonden tussen informatief en onderhoudend.

Unexplainable

Onderwerp: (beta) wetenschap

Accent presentatoren: Amerikaans

Goede afleveringen om mee te beginnen: It’s ball lightning!, Skeleton Lake, A virus that could heal people

Deze podcast is een broertje van de Netflixserie “Explained”, maar kiest als zijn onderwerp telkens juist een tak van de wetenschap waar nog heel veel vraagtekens bij zijn. Er wordt heel goed en ook heel mooi (met prachtige muziek) uitgelegd wat we wel weten, maar ook wat we niet weten, en waarom niet.

Luister de afleveringen van oud naar nieuw, want ze zijn met de interessantste onderwerpen begonnen.

Heb jij een goede tip?

Heb jij een goede tip voor een Engelstalige podcast die buitengewoon grappig, boeiend of pakkend is, en ook nog eens goed te volgen? Ik hoor het graag!

Tips&Tricks Tuesday

Elke dinsdag is het Tips&Tricks Tuesday op hoezegjeinhetEngels.nl. De naam zegt het al, ik geef dan een tip over taal of cultuur voor Nederlandstaligen die Engels schrijven en/of spreken.

Heddwen Newton is vertaler en docent Engels. Naast hoezegjeinhetEngels.nl en de nieuwsbrief English and the Dutch werkt ze ook aan English in Progress, een nieuwsbrief die Engelstalige professionals op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op taalgebied.

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

Bron foto: Andrea Piacquadio, Pexels

Sunday Funday: four armed gunmen

Deze comic van Dogmo Comics past goed bij mijn stuk over het liggende streepje van een tijd geleden.

Sunday Funday

Deze site, hoezegjeinhetEngels.nl, bespreekt Nederlandse woorden die moeilijk naar het Engels te vertalen zijn, zoals hoeveelste en zweverig. Maar zondag is het tijd voor ontspanning en dan zet ik een iets leuks op mijn blog dat met taal of cultuur te maken heeft. Want dat is leuk! 😉

Heddwen Newton is vertaler en docent Engels. Naast hoezegjeinhetEngels.nl en de nieuwsbrief English and the Dutch werkt ze ook aan English in Progress, een nieuwsbrief die Engelstalige professionals op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op taalgebied.

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

Tips & Tricks Tuesday: “American grades” naar Nederlandse bassisschoolgroepen

Als je, net als ik, kleine kinderen hebt, kan het frustrerend zijn om Amerikaanse teksten te lezen die het telkens hebben over “first grader”, “third grader”, “when your child is in fifth grade” etc. Ik denk niet in “grades”, ik denk in “groepen”.

Ze zouden ook gewoon de leeftijd kunnen noemen en het de rest van de wereld veel makkelijker kunnen maken, denk ik dan.

Maar helaas, Amerikanen bedenken niet dat er ook nog mensen buiten Amerika meelezen en hebben het altijd over die “grades”. En jammergenoeg vallen die niet samen met het Nederlandse systeem.

Vlamingen hebben het makkelijker

Amerika begint met tellen als de kinderen “echt” met het onderwijs beginnen, als ze een jaar of 6/7 zijn en met zijn allen serieus gaan lezen en schrijven en rekenen. Dat is eigenlijk best logisch, en je ziet dan ook dat er meer landen zijn die het zo doen. Vlamingen hebben het daarom veel makkelijker, want hun basischoolklasnummering komt met de Amerikaanse overeen.

Duitsers kunnen al helemaal achteroverleunen, want die tellen net als de Amerikanen dóór als het kind op de middelbare school komt.

Oude Nederlanders hebben het ook makkelijker

Ook in Nederland begonnen we voor 1986 nog met tellen bij klas 1, als het kind 6 of 7 was. Zat je voor 1986 op de basisschool, dan kun je de Amerikaanse “grades” dus vergelijken met de basisschoolklassen van vroeger.

De truc? Tel er twee bij op

Mijn persoonlijke truc als ik een Amerikaanse tekst lees over basisschoolkinderen is om er twee bij op te tellen, dan kom ik namelijk uit bij het Nederlandse groepensysteem. Omdat ik zelf in dat systeem ben opgegroeid, vind mijn hoofd het maar lastig om op een andere manier te denken. Ik moet altijd omrekenen.

Voor mensen die daar niet mee geholpen zijn heb ik deze tabel gemaakt. Hij is natuurlijk niet helemaal perfect, in Amerika wil het nog weleens per staat anders zijn hoe de scholen in elkaar zitten, maar dit is wel het algemene beeld.

Schoolsoort VSVerenigde StatenNederlandVlaanderen Leeftijd
Pre-KPre-Kgroep 1kleuterschool4/5
Elementary schoolKindergartengroep 2kleuterschool5/6
Elementary school1st gradegroep 31e leerjaar6/7
Elementary school2nd gradegroep 42e leerjaar7/8
Elementary school3rd gradegroep 53e leerjaar8/9
Elementary school4th gradegroep 64e leerjaar9/10
Elementary school5th gradegroep 75e leerjaar10/11
Middel
school
6th gradegroep 86e leerjaar11/12
Middle
school
7th gradebrugklas1e graad12/13
Middle
school
8th grade2e klas1e graad13/14
High school9th grade
(Freshman)
3e klas2e graad14/15
High school10th grade (Sophomore)4e klas2e graad15/16
High school11th grade
(Junior)
5e klas3e graad16/17
High school12th grade
(Senior)
6e klas3e graad17/18

Engelsen doen het nog weer anders

Voor Engeland geldt dat de nummers weer een stapje versprongen zijn, zij beginnen namelijk met tellen bij groep 2. Year 1 is dus als de kinderen 5/6 jaar oud zijn. Bovendien gebruikt Engeland zogenaamde “key stages”. Als je Engelse onderwijzers hoort praten hebben ze het meestal over “Key stage 1” of “key stage 2” etc.

Om het nog ingewikkelder te maken doen Schotland, Noord Ierland en Wales niet mee met dit systeem. De Wikipediapagina over onderwijs in Schotland heeft een mooie vergelijking met leeftijden en groepen voor Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland, en de Wikipediapagina over Engeland legt de Key Stages mooi uit.

Voor andere landen: wikipedia & Nuffic

Wikipedia heeft een prachtige pagina waar per land besproken wordt hoe het basisonderwijs in elkaar zit. (Behalve België? Hup Belgen, zet jullie land er even bij! Ik heb me rotgezocht om de tabel hierboven voor jullie in te vullen!)

Verder hebben we in Nederland het Nuffic, een organisatie die zich bezighoudt met internationaal onderwijs. Ze hebben een prachtige website met onder andere uitgebreide besprekingen van onderwijssystemen in andere landen en hoe die met het Nederlandse systeem vergeleken kunnen worden.

Tips&Tricks Tuesday

Elke dinsdag is het Tips&Tricks Tuesday op hoezegjeinhetEngels.nl. De naam zegt het al, ik geef dan een tip over taal of cultuur voor Nederlandstaligen die Engels schrijven en/of spreken.

Heddwen Newton is vertaler en docent Engels. Naast hoezegjeinhetEngels.nl en de nieuwsbrief English and the Dutch werkt ze ook aan English in Progress, een nieuwsbrief die Engelstalige professionals op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op taalgebied.

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

Bron foto: Arthur Krijgsman/ Pexels