Hoe zeg je “eigenwijs” in het Engels?

Betekenis 1: koppig

De klassieke, negatieve betekenis van “eigenwijs”, koppig, is niet moeilijk te vertalen: “stubborn“, “pigheaded” of “obstinate“. Let op: dit zijn echt negatieve karaktertrekken. Je doet het op je eigen manier, of dat verstandig is of niet, en vaak is het niet zo verstandig…

Betekenis 2: eigenzinnig

“Eigenwijs” wordt tegenwoordig ook vaak in positieve zin gebruikt, in de betekenis van “eigenzinnig”. (Je zou kunnen zeggen dat het dus verkeerd wordt gebruikt, maar dat neemt niet weg dat ik het woord “eigenwijs” met deze betekenis erg vaak tegenkom.)

Hieronder geef ik een paar suggesties voor vertalingen als “eigenwijs” op deze manier bedoeld wordt:

De kunstenaar is lekker eigenwijs.The artist is a bit of a maverick.
The artist is bohemian.
The artist is nonconformist in a good way.
The artist is eccentric.
She’s an unconventional artist.
The artist is a bit of a rebel.
The artist is idiosyncratic.
Spannend, mooi, en een tikkeltje eigenwijs.Exciting, beautiful, and a little quirky.
(…) rebellious.
(…) unconventional.
(…) eccentric.
Eigenwijze illustratiesone-of-a-kind illustrations
unconventional illustrations

Weet jij het beter?

Heb je een betere vertaling, of gewoon een vraag of suggestie? Laat het me hieronder weten!

Heddwen Newton is docent en vertaler Engels.

Disclaimer: deze site is geen woordenboek. Ik bespreek Nederlandse woorden die geen directe tegenhanger hebben in het Engels, en andere probleemgevallen. Ik bespreek bij lange na niet alle mogelijke vertalingen of contexten, en mijn meningen zijn de meningen van één mens. Wil je meer weten? Kijk dan bij de FAQ’s.

Hoe zeg je “bijzonder” in het Engels?

Wat betekent het?

“Bijzonder” kan het tegenovergestelde van “gewoon” zijn (een bijzonder kind) maar kan ook “in hoge mate” betekenen (dat is bijzonder mooi) of ook wel iets van indrukwekkend (Ik vind het zo bijzonder hoe jij altijd kalm blijft!)

Soms is het alle betekenissen tegelijkertijd, heb ik het gevoel (Wat een bijzonder mens!)

Wat is het probleem?

De vertaling als je het hebt over het tegenovergestelde van normaal is “special”. Maar “special” vind ik vaak wat gewoontjes in vergelijking met “bijzonder”, omdat dat indrukwekkende er niet in zit. Ik kies daarom vaak voor “unusual” omdat dat nét iets specialer is, maar dan zit er in het Engels weer iets van “raar” in dat je niet wilt…

Ook werd tot voor kort in de UK “special” veel gebruikt om mensen aan te duiden die een geestelijke beperking hebben. Zoals vaak gebeurt heeft het woord daardoor intussen een negatieve klank gekregen als je het over mensen hebt. “He’s special” is géén compliment!

Als het “veel” betekent is de vertaling gewoon “very“.

Het moeilijkste vind ik die betekenis van “indrukwekkend”. Die kan ik in het Engels vaak niet goed vatten. Hieronder doe ik een paar pogingen.

Hoe vertaal je “bijzonder” het beste naar het Engels?

Het is bijzonder om de kinderen zo goed te zien samenwerken.It’s nice to see the children work together so well. (het is mooi om te zien…)
It’s great to see… (het is geweldig)
It’s gratifying to see…. (het is verheugend)
It’s impressive to see… (het is indrukwekkend)
Look how well the children are working together. Isn’t that nice.
Jullie theatervoorstelling was, euh…. bijzonder.Your play was, ehm, very interesting.
Your play was, ehm, unusual.
Het is een bijzonder mens.She’s a singular person.
There’s nobody quite like her.
She does things her own way.
Het is bijzonder hoe actueel het werk nog steeds is.It’s surprising that the work is still so topical today.
It is interesting that the work …
Hij is bijzonder vrijgevig.He is very generous.
Wat een bijzonder uitzicht.What an unusual view. (Let op: dit kan positief zijn maar ook negatief.)
What an impressive view.
Ik zoek postzegels en dan in het bijzonder Russische.I’m looking for stamps, Russian ones in particular.
Bijzonder aan deze straat is het standbeeld.An unusual feature of this street is the statue.
Een bijzondere ervaring.A notable experience.
An unusual experience.
A wonderful experience.

Help je mee dit artikel te verbeteren?

Heb je een betere vertaling, of gewoon een vraag of suggestie? Laat het me hieronder weten!

Heddwen Newton is docent en vertaler Engels.

Disclaimer: deze site is geen woordenboek. Ik bespreek Nederlandse woorden die geen directe tegenhanger hebben in het Engels, en andere probleemgevallen. Ik bespreek bij lange na niet alle mogelijke vertalingen of contexten, en mijn meningen zijn de meningen van één mens. Wil je meer weten? Kijk dan bij de FAQ’s.

Hoe zeg je “vorm” in het Engels?

“Vorm” in figuurlijke zin

Normaalgesproken is “vorm” in het Engels natuurlijk “shape“, maar als je het hebt over de vorm van een project of actie of zin etc, dan werkt die vertaling niet meer.

Voorbeeldvertalingen voor “vorm” in figuurlijke zin

Hieronder een paar ideeën. Komt jouw probleem hier niet in voor? Stel dan jouw vraag in het commentaarveld, ik reageer zo snel mogelijk!

Door de vorm voelt de campagne niet aan als reclame.Because of the way it was set up, the campaign does not feel like advertising.
Because of the format, …
Ach, we doen het voor de vorm.Let’s do it anyway, just because they want us to.
Well, we’re here anyway, so let’s do the work.
De nieuwe actie komt in de vorm van een postercampagne.The new promotion will take the form of a poster campaign.
We will be using a poster campaign for the next promotional round.
De vorm van het project is nog nader te bepalen.The how of the project remains to be decided.
The details of the project …
Heddwen Newton is docent en vertaler Engels.

Disclaimer: deze site is geen woordenboek. Ik bespreek Nederlandse woorden die geen directe tegenhanger hebben in het Engels, en andere probleemgevallen. Ik bespreek bij lange na niet alle mogelijke vertalingen of contexten, en mijn meningen zijn de meningen van één mens. Wil je meer weten? Kijk dan bij de FAQ’s.

Hoe zeg je “inhoudelijk” in het Engels?

Wat betekent het eigenlijk?

Laten we eerst proberen “inhoudelijk” in het Nederlands uit te leggen. Als iets “inhoudelijk” is, dan gaat het over de inhoud, en niet over andere aspecten.

Als je het bijvoorbeeld hebt over een contract, en je wilt zeggen dat er “inhoudelijke wijzigingen” zijn geweest, dan bedoel je dat de wijzigingen zijn aangebracht in datgene waar het contract echt over gáát. Niet alleen wijzigingen in spelling, lettertype, of opmaak, en ook meer dan het verbeteren van een paar zinnen.

Wat is het probleem?

“Inhoudelijk” is één van de moeilijkste Nederlandse woorden om naar het Engels te vertalen. Er is gewoon geen goede tegenhanger in het Engels.

Wat het extra moeilijk maakt is dat “inhoudelijk” in het Nederlands soms best wollig is in betekenis. Want wat is een “inhoudelijk onderwerp”? Ieder onderwerp heeft tenslotte inhoud…

Hoe je “inhoudelijk” NIET moet vertalen

Een verkeerde vertaling, die door veel woordenboeken wordt gegeven, is “in terms of contents”. Ten eerste klinkt dat gewoon superlelijk, en ten tweede is het zulk raar Engels dat lezers of toehoorders het (vrees ik) niet zullen begrijpen. Bij “contents” denk ik eerder aan een inhoudsopgave.

Mogelijke vertalingen

Een mogelijke vertaling is “substantive” of “of substance“. (bijvoorbeeld “inhoudelijke veranderingen” > “substantive changes”). “Substantive” betekent “wezenlijk”. Zijn “wezenlijke veranderingen” hetzelfde als “inhoudelijke veranderingen”? Ik weet het niet zo goed. Maar ik hoor wel vaak Engelstaligen dit woord gebruiken in een zin waar we in het Nederlands “inhoudelijk” zouden gebruiken. Dus als je het echt niet weet, is dit de veiligste vertaling.

Als het gaat om het woord “inhoudelijk” is mijn belangrijkste tip om na te denken wat je écht wilt zeggen. Probeer je zin in het Nederlands anders te formuleren, en vertaal de nieuwe zin dan naar het Engels.

Vaak kun je bijvoorbeeld het woord “inhoudelijk” gewoon weglaten. Probleem opgelost!

Soms wordt “inhoudelijk” gebruikt terwijl eigenlijk “belangrijk” bedoeld wordt. Dan is de vertaling natuurlijk “important”.

Hieronder geef ik een paar voorbeeldvertalingen voor typische zinnen met het woord “inhoudelijk”.

Voorbeeldvertalingen voor “inhoudelijk”:

Ik wil het er graag inhoudelijk over hebbenI want to stop talking about the how and start talking about the what.
Let’s talk about the facts.
Let’s talk about the specifics.
Let’s talk about the actual subject-matter.
Let’s talk about the issues at hand.
Let’s leave the organisational stuff for now and talk about the subject of our meeting.
Ik ben er niet inhoudelijk op ingegaan.I didn’t talk about the specifics.
I didn’t engage with the specifics.
een inhoudelijk onderwerp (in de zin van een belangrijk onderwerp)a weighty subject (belangrijk en zwaarwegend)
an important subject
the facts
a meaningful subject
Er zijn wat inhoudelijke wijzigingen geweest.Niet te vertalen. “There have been some changes to….”
Laten we het over de inhoudelijke aspecten hebben.Let’s talk about what it is that we actually want to do.
Let’s talk about the specifics.
We hebben een nieuw plan, maar ik kan er inhoudelijk nog niet zoveel over zeggen.I can’t say much about the details.
I can’t give much meaningful information.
I can’t talk about specifics.
Ik heb dat boek nog niet gelezen, ik kan er inhoudelijk niet zoveel over zeggen. I can’t say much about the contents.
I can’t tell you exactly what it’s about.
We hebben een inhoudelijk plan opgesteld. (Let op: dit is geen goed Nederlands.)We have drawn up a detailed plan.
We have drawn up a comprehensive plan.
We have drawn up a strategic plan.
We have drawn up a plan of operations.
Ik heb een inhoudelijke vraag.Niet te vertalen. “I have a question about ….”

Heb je een vraag?

Heb jij een zin met het woord “inhoudelijk” en wil je weten hoe je die naar het Engels vertaalt? Of ben je het niet met me eens? Laat het me weten in de comments! Ik probeer snel te reageren.

En nog iets…

Ik heb weleens gehoord dat de term “inhoudelijke vraag” betekenisloos is, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik heb deze term weleens gebruikt. Na een hoorcollege nam onze docent vragen aan van studenten. Veel mensen staken een vinger op, en alle vragen gingen over organisatorische zaken. “Wanneer is de deadline voor ons essay?”, “Moeten we hoofdstuk 3 voor het tentamen kennen?”, dat soort werk. Toen ik aan de beurt was, leidde ik mijn vraag in door te zeggen “Ik heb een inhoudelijke vraag.” Op deze manier wilde ik aan de docent en mijn klasgenoten aangeven dat mijn vraag ging over de inhoud van het hoorcollege.

Heddwen Newton is docent en vertaler Engels.

Disclaimer: deze site is geen woordenboek. Ik bespreek Nederlandse woorden die geen directe tegenhanger hebben in het Engels, en andere probleemgevallen. Ik bespreek bij lange na niet alle mogelijke vertalingen of contexten, en mijn meningen zijn de meningen van één mens. Wil je meer weten? Kijk dan bij de FAQ’s.

Hoe zeg je “drempel” in het Engels?

Betekenis 1: letterlijke betekenis

In letterlijke zin is de vertaling van een drempel bij een deur “threshhold”, en een verkeersdrempel is “speed bump”.

Betekenis 2: drempel in figuurlijke zin

De vertalingen hierboven kun je weliswaar ook in figuurlijke zin gebruiken (“our relationship hit a few speed bumps”) maar dan is het vaak niet een vertaling voor het Nederlandse “drempel” in figuurlijke zin.

Online woordenboeken geven vaak “the threshold is too high” voor “de drempel is te hoog”. Ik ben het daar niet mee eens. “The threshold is too high” kan gebruikt worden in wetenschappelijke en juristische teksten maar met threshold wordt dan een limiet bedoeld. Voor het gebruik in alledaagse taal is het geen goede vertaling. Hieronder een paar andere opties.

Mogelijke vertalingen voor “drempel” in figuurlijke zin

We willen zo min mogelijk drempels in het gebruik van deze website.We wanted as few stumbling blocks as possible for people to use this website.
We wanted to make this website really easy to use.
De drempel om naar deze ontmoeting voor ex-verslaafden te komen was te hoog.For many people the prospect of coming to this meeting was too stressful.
Many people could not overcome their misgivings about coming to this meeting.
Many members got cold feet.
De drempel is te hoogThe obstacles are too high.
There are too many obstacles to overcome.
We didn’t make it easy enough for them.
The programme isn’t accessible enough.
Er zitten teveel drempels in deze software.There are too many bottlenecks in this software.
Heddwen Newton is docent en vertaler Engels.

Disclaimer: deze site is geen woordenboek. Ik bespreek Nederlandse woorden die geen directe tegenhanger hebben in het Engels, en andere probleemgevallen. Ik bespreek bij lange na niet alle mogelijke vertalingen of contexten, en mijn meningen zijn de meningen van één mens. Wil je meer weten? Kijk dan bij de FAQ’s.

Hoe zeg je “klein maar fijn” in het Engels?

Wat betekent het?

“Klein maar fijn” betekent dat iets of iemand, ondanks het kleine formaat, toch mooi/goed/lekker enz. is.

Wat is het probleem?

“Klein maar fijn” is een standaarduitdrukking geworden omdat het zo leuk rijmt. Er bestaat in het Engels een vergelijkbare uitdrukking: “great things come in small packages“, maar die wordt minder vaak gebruikt en vaak ook net op een andere manier. Je zult van geval tot geval moeten kijken wat je het beste kunt zeggen.

Mogelijke vertalingen voor “klein maar fijn”

Mijn auto is klein maar fijn.My car may be small, but she packs a punch.
My car is small and perfect.
My car may be small, but great things come in small packages.
Ons huis is klein maar fijn.Our house may be small, but we are happy to call it home.
Our house is on the small side, but we love it.
We love our small house.
Mijn vriendin is nogal klein van stuk. Klein maar fijn zullen we maar zeggen. Hahahaha.My girlfriend is kind of short, but great things come in small packages, hahahaha.
In het Nederlands hebben we een uitdrukking “klein maar fijn”.In Dutch we have the phrase “compact but lovely” which means about the same as “great things come in small packages”.
Deze camping is klein maar fijn.This is a great little campsite.
This campsite is a small but still lovely.

Weet jij het beter?

Heb je een betere vertaling, of gewoon een vraag of suggestie? Laat het me hieronder weten!

Heddwen Newton is docent en vertaler Engels.

Disclaimer: deze site is geen woordenboek. Ik bespreek Nederlandse woorden die geen directe tegenhanger hebben in het Engels, en andere probleemgevallen. Ik bespreek bij lange na niet alle mogelijke vertalingen of contexten, en mijn meningen zijn de meningen van één mens. Wil je meer weten? Kijk dan bij de FAQ’s.

Hoe zeg je “verdieping” in het Engels?

Betekenis 1: meer diepgang in een onderwerp

Eerst “verdieping” met de betekenis van meer informatie over iets willen hebben, of met meer diepgang naar een onderwerp willen kijken. Het tegenovergestelde van oppervlakkig blijven.

In mijn ervaring als vertaler merk ik dat deze term vaak wat zwammig wordt gebruikt. De beste vertaling is iets met “in depth” maar vaak past dat niet en dan raad ik aan om even goed na te denken wat je precies bedoelt als je “verdieping” zegt, en dan je Engels daarop te baseren.

Voorbeeldvertalingen “verdieping” als je “verdieping in een onderwerp” bedoelt

Laten we de verdieping opzoeken.Let’s take a more in-depth look at this.
Let’s find some more in-depth information about this.
I need more background information about this.
Let’s talk about what really matters.
Heel interessant allemaal maar ik ben op zoek naar meer verdieping.This is all good and well but let’s get down to the nitty-gritty of it.
This is all very interesting but let’s go more in depth with this.
This is all very interesting but I’d like to know more about the human aspect.
This is all very interesting but I’d like to stop with the small talk and talk about what really matters.
De website geeft meer verdieping.This website functions as a repository of information.
This website functions as a library about this subject.
People who want to know more about this can visit the website.
The website provides background information.
More information on the history and social repercussions can be found on the website.

Betekenis 2: een bouwlaag.

“Story” (US Engelse spelling – meervoud: “stories”) of “storey” (Brits Engels – meervoud: “storeys”) wordt gebruikt als je het totaal aantal verdiepingen van een gebouw aangeeft: A 20-storey building/ This building has 20 storeys

(Bij een 20-storey building doet de kelderverdieping trouwens niet mee. Bij een 20-level building waarschijnlijk wel, maar dat weet je dan niet zeker.)

Floor” of “level” wordt gebruikt als je het hebt over de hoeveelste verdieping van een gebouw. I live on the fourth floor/ The men’s department is on the second level.

Let op: Britten beginnen, net als Nederlanders, te tellen bij de eerste verdieping, de begane grond doet niet mee. Amerikanen beginnen bij de begane grond al met tellen!

NLBrits Engels (ook Australie, Canada etc)US Engels (alleen de VS)
KelderBasement (altijd goed) Cellar (kleiner, vooral in een huis)Basement (altijd goed) Cellar (kleiner, vooral in een huis)
Begane grondGround floor1st floor
Eerste verdieping1st floor2nd floor
Tweede verdieping2nd floor3rd floor
ZolderverdiepingTop floor (gebouw) Attic (huis)attic
loft
garret (ouderwets)
Zolder (opslag)loftroof space

Verwarrend much?

Hoe je bouwlagen in het Engels noemt is ook voor Engelstaligen, en voor mij, enorm verwarrend. Ik weet niet hoe vaak het misgaat als Amerikanen in de UK op bezoek zijn en andersom, maar ik gok vaak.

Heb jij er meer verstand van? Ik hoor het graag in de comments!

Heddwen Newton is docent en vertaler Engels.

Disclaimer: deze site is geen woordenboek. Ik bespreek Nederlandse woorden die geen directe tegenhanger hebben in het Engels, en andere probleemgevallen. Ik bespreek bij lange na niet alle mogelijke vertalingen of contexten, en mijn meningen zijn de meningen van één mens. Wil je meer weten? Kijk dan bij de FAQ’s.

Hoe zeg je “voordeel” in het Engels?

Voordeel in de betekenis van “voordelen en nadelen”

In deze betekenis is de vertaling “advantage“. Voorbeeldzin: This approach has advantages and disadvantages.

Voordeel in de betekenis van een positief effect dat je haalt uit het kopen van iets goedkoops

“Voordeel”, als je het hebt over iets dat goedkoper is dan normaal, is moeilijk naar het Engels te vertalen. Je zou iets kunnen doen met “advantageous” maar dat is vrij formeel en wordt in marketing-Engels niet meer gebruikt.

Het hangt van de context af wat de beste Engelse vertaling is. Hieronder een paar voorbeelden.

Lekker veel voordeel bij onze supermarkt!Great deals at our supermarket!
Met dit abonnement heeft u nóg meer voordeel!Save more with this subscription!
Veel voordeel!Hot deals!
Best deals and discounts!
Great bargains!
Houdt u van voordeel?Do you like savings?
Do you like saving money?
Do you like great deals?

Help je mee dit artikel te verbeteren?

Heb je een betere vertaling, of gewoon een vraag of suggestie? Laat het me hieronder weten!

Heddwen Newton is docent en vertaler Engels.

Disclaimer: deze site is geen woordenboek. Ik bespreek Nederlandse woorden die geen directe tegenhanger hebben in het Engels, en andere probleemgevallen. Ik bespreek bij lange na niet alle mogelijke vertalingen of contexten, en mijn meningen zijn de meningen van één mens. Wil je meer weten? Kijk dan bij de FAQ’s.

Hoe zeg je “goedkoop” in het Engels?

Wat betekent het?

Als iets goedkoop is, kost het (relatief) weinig geld. Het is het tegenovergestelde van “duur”.

Wat is het probleem?

De vertaling van “goedkoop” is natuurlijk “cheap“. Maar er is een probleem met cheap. Nog iets meer dan het Nederlandse woord “goedkoop” heeft het Engelse woord “cheap” een negatieve nasmaak. Als iets “cheap” is, dan is het vaak slechte kwaliteit.

Maar het kan óók gewoon neutraal zijn. “A cheap watch” kan dus een goedkoop horloge zijn (neutraal, het kostte weinig geld), maar kan ook een kitsch horloge zijn, eentje die je voor de grap hebt gekocht.

Om die reden ontwijken Engelse tekstschrijvers vaak het woord “cheap”, en gebruiken liever andere woorden. “Low cost” is erg geliefd. Hieronder staan nog een paar opties.

“Cheap” en google

De afgelopen tien jaar hadden online-contentschrijvers het probleem dat ze het woord “cheap” niet wilde gebruiken, omdat ze niet wilden uitdragen dat hun product van slechte kwaliteit was, maar dat er toch gegoogled word op het woord “cheap”. Als mensen een goedkoop hotel willen, dan googlen ze immers wel degelijk met de zoekwoorden “cheap hotel”. In het verleden hebben veel schrijvers daarom toch het woord “cheap” gebruikt, waardoor het weer een beetje neutraler is gaan klinken in het alledaags taalgebruik.

Tegenwoordig is Google zo slim dat synoniemen ook meegenomen worden in zoekresultaten, waardoor het probleem weer minder is. Als je zoekt op “cheap hotel” krijg je ook resultaten met de term “low-cost hotel”. Maar als je een webwinkel hebt is het misschien toch slim één keertje het woord “cheap” te gebruiken, om de zoekresultaten een extra zetje te geven.

Alternatieven voor “cheap”

Ik raad dus aan om het woord “cheap” te ontwijken, óók voor online content. Hieronder een lijstje alternatieven.

goedkoopcheap (beter ontwijken, zie hierboven)
low cost (met of zonder streepje)
bargain (bv “bargain shopping”)
get a great deal on…
best prices
best rates
bargain rates
budget
low prices
low rates
great value
best value
discount (bv “a discount airline”)
economical (ik raad deze af vanwege de dubbele betekenis)
more value for money

Help je mee dit artikel te verbeteren?

Heb je een betere vertaling, of gewoon een vraag of suggestie? Laat het me hieronder weten!

Heddwen Newton is docent en vertaler Engels.

Disclaimer: deze site is geen woordenboek. Ik bespreek Nederlandse woorden die geen directe tegenhanger hebben in het Engels, en andere probleemgevallen. Ik bespreek bij lange na niet alle mogelijke vertalingen of contexten, en mijn meningen zijn de meningen van één mens. Wil je meer weten? Kijk dan bij de FAQ’s.

Hoe zeg je “koopavond” in het Engels?

Wat betekent het?

In Nederlandse steden is het vaak één avond per week (meestal donderdag of vrijdag) koopavond: de winkels blijven op die avond een paar uur langer open, en sluiten niet om bijvoorbeeld 18:00 maar pas om 21:00.

Wat is het probleem?

Het fenomeen van een koopavond is een typisch Nederlands iets. In het buitenland kennen ze het zo niet.

In Amerika zijn de meeste winkels elke avond tot ‘s avonds laat open, wat betekent dat voor een Amerikaan het hele concept van koopavond een beetje moeilijk te begrijpen is.

In de UK verschilt het per plek en per winkel. In plaatsen waar de winkels soms ‘s avonds open zijn maar meestal niet, wordt het wel “late night shopping” genoemd, maar die term is niet overal ingeburgerd. En 21:00 ‘s avonds is niet echt “late night”, dus deze term kan ook tot verwarring leiden als je hem gebruikt…

In Melbourne is het blijkbaar elke vrijdag koopavond, maar ze hebben er niet echt een woord voor, lijkt het (ik hoor graag als ik het mis heb, ik ben Brits en ben nog nooit in Australië geweest, mea culpa!)

Suggesties voor een Engelse vertaling van “koopavond”

Het is hier op donderdag koopavond.The shops usually close at 6 pm around here, but once a week on Thursday they stay open until 9 pm.
We have late night shopping on Thursdays here. Shops are open until 9 pm.
Het is vanavond koopavond.The shops are open until 9 pm tonight. Normally they close at 6.
It’s late night shopping this evening, shops are open until 9 pm.
Wanneer is het bij jullie koopavond?Do shops ever have extended opening hours where you are, and if so, on which days?
When do you have late night shopping?

Help je mee dit artikel te verbeteren?

Heb je een betere vertaling, of gewoon een vraag of suggestie? Laat het me hieronder weten!

Heb je een moeilijk te vertalen woord?

Is er een woord of uitdrukking waarvan je altijd denkt “Hoe zeg je dat nou eigenlijk in het Engels?”. Laat het me weten in een comment. Dat kan gewoon hier of op mijn contactpagina.

Heddwen Newton is docent en vertaler Engels.

Disclaimer: deze site is geen woordenboek. Ik bespreek Nederlandse woorden die geen directe tegenhanger hebben in het Engels, en andere probleemgevallen. Ik bespreek bij lange na niet alle mogelijke vertalingen of contexten, en mijn meningen zijn de meningen van één mens. Wil je meer weten? Kijk dan bij de FAQ’s.