Uitspraaktip: final devoicing

door

in

In het Nederlands is het zo dat woorden die eindigen op een d, klinken alsof ze eindigen op een “t”. “Ik raad” (zoals “ik raad zijn wachtwoord”) klinkt net als “raat” (zoals een honingraat), “ik bied” (zoals “ik bied op dat schilderij”) klinkt net als een “biet” (zoals een suikerbiet) en “eed” (ik leg een eed af) klinkt als “eet” (ik eet een banaan).

In het Engels is dat niet zo. Er is een duidelijk verschil tussen “mat” (mat) en “mad” (gek/boos), “mate” (makker) en “maid” (dienstmeisje), “neat” (netjes) en “need” (nodig hebben). Maar Nederlanders hebben hier veel moeite mee. Als Nederlanders Engels spreken dan klinkt “need” vaak als “neat” en “maid” als “mate”. Dit kan tot veel verwarring leiden bij een Engelse gesprekspartner. Als een Nederlander bijvoorbeeld zegt “your wife is not your maid” (je vrouw is niet je dienstmeid) dan verstaat een Engelsman “your wife is not your mate” (je vrouw is niet je makker).

Dit geldt ook voor woorden die eindigen op “g” (“dog” (hond) klinkt bij Nederlanders als “dock” (haven)), “b” ( “cab” (taxi) klinkt als “cap” (pet)), “v” “leave” (weggaan) klinkt als “leaf” (blad)) en “z” (“lies” (leugens) klinkt als “lice” (luizen)). 

Nu heb je misschien op school geleerd dat de juiste uitspraak te maken heeft met die laatste medeklinker, en dat je die dus extra dik moet aanzetten om beter verstaanbaar te zijn. “Dogggg” zeg je dan voor “dog”, of “laizzzzz” voor “lies”. Maar dat is niet de beste truc om te zorgen dat je voor een Engelsman goed verstaanbaar bent.  Het gaat namelijk veel meer om klinkerlengte. “Dock” heeft in het Engels een hele korte “o”, terwijl in het woord “dog” die “o” veel langer wordt uitgerekt: “doooog”.

We gaan oefenen: “Dock” blijft kort maar “dog” wordt lang: “doooog”. “Cap” blijft kort maar “cab” wordt lang: “caaaaab”. “Leaf” blijft kort en klinkt als het Nederlandse “lief”, maar “leave” wordt lang: “liiiiiief”. “Lice” blijft kort en klinkt als “lais”, maar “lies”, leugens wordt lang: “laaaaais”. Wil je het helemaal goed doen, dan kun je ook nog proberen om in die langgerekte-klinker-woorden (zoals “dog”) de eindklank wat “zachter” te maken. Je legt de nadruk dus op de klinker en niet op de eindklank. Dus “DOOOg”, “CAAAb”, “LIIIIIEf” en “LAAAIs”. Maar de klinkerlengte is het belangrijkst.

In dit audiobestand hoor je de woorden nog eens. Luister even en vergelijk je eigen uitspraak.

dock – dog

cap – cab

leaf – leave

lice – lies

Hier nog een rijtje woorden om te oefenen. In het audiobestand hieronder worden ze uitgesproken zodat je je eigen uitspraak kunt vergelijken. Het eerste woord doe je als Nederlander automatisch goed. Voor het tweede woord moet je goed opletten dat je de klinker lekker lang maakt en eventueel de medeklinker aan het eind wat zachter en korter aanzet.

Woorden die eindigen op een t/d-klank:

bet (weddenschap) – bed (bed)

spent (verleden tijd van uitgeven) – spend (uitgeven)

seat (zetel) – seed (zaad)

Woorden die eindigen op een k/g-klank:

duck (eend) – dug (verleden tijd van graven)

leak (lek) – league (verbond)

lock (slot) – log (houtblok)

Woorden die eindigen op een p/b-klank:

rip (scheuren) – rib (rib)

rope (touw) – robe (gewaad)

crap (stront) – crab (krab)

Woorden die eindigen op een f/v-klank:

life (het leven) – live (zoals “a live show”)

proof (het bewijs) – prove (bewijzen)

safe (veilig) – save (redden)

Woorden die eindigen op een s/z-klank:

ice (ijs) – eyes (ogen)

peace (vrede) – peas (erwten)

niece (nicht) – knees (knieën)

Heddwen Newton is an English teacher and a translator from Dutch into English. She thinks about languages way too much, for example about how strange it is that these little blurb things are written in the third person.

Heddwen has two children, two passports, two smartphones, two arms, two legs, and two email newsletters.

English and the Dutch examines all the ways Dutch speakers interact with the English language. Sign up here.

English in Progress is about how the English language is evolving and how it is spoken around the world. Sign up here.

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL


Reacties

Eén reactie op “Uitspraaktip: final devoicing”

  1. Kevin Cook

    A classic example of “double devoicing” that I once came across was “this is now being faced out”. It should have read “this is now being phased out” (in Anglicised Dutch “dit wordt nu uitgefaseerd” or in standard Dutch “dit wordt nu afgebouwd”), with a longer “a” sound, “s” like “z” in “maze”, and “d” an audibly voiced sound as in “hard”. English-speakers would instantly hear the difference as well as see it. But the Dutch-speaking writer not only misheard it, but changed the spelling twice to match.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *