een houten drempel de door gebruik lager is geworden

Hoe zeg je “laagdrempelig” in het Engels?

door

in

“Laagdrempelig” is zo’n woord dat in het Nederlands meerdere dingen kan betekenen, waardoor de vertaling naar het Engels lastig kan zijn. Het kan betekenen dat iets begrijpelijk is voor laagopgeleide mensen, of voor mensen die vanuit een andere taal of cultuur komen. Het kan ook betekenen dat je iets kunt doen zonder je bang, beschaamd of misplaatst te voelen.

Het Engels heeft niet één woord dat dit allemaal in zich draagt, je zult dus telkens moeten kiezen. In de meeste gevallen is “accessible” (= toegankelijk) de beste keuze, maar hieronder zijn nog een paar andere opties.

NederlandsEngels
De cursus is laagdrempelig.The course is beginner-friendly.

The course is accessible.

The course is open to everyone.
Mensen moeten op een laagdrempelige manier antwoorden op hun vragen kunnen vinden.People should be able to find answers to their questions without feeling intimidated or stupid.

People should be able to easily find answers to their questions.

People should be able to find answers to their questions in an accessible way.

People should be able to find answers to their questions in an uncomplicated way.
We willen een laagdrempelige overheidsinstelling zijn.We aim to be an easily accessible government institution.

We aim to be an citizen-friendly government institution. (US English)

We want our government office to be approachable.

We want our government office to be welcoming to all.
Laagdrempelige toegang tot rechtsbijstand is belangrijk.Easy access to legal assistance is important.

Citizen-friendly access to legal assistance is important. (US English)

Ensuring that seeking legal aid doesn’t feel intimidating is crucial.

Hoe zit het met “low-threshold”?

“Low-threshold” is de letterlijke vertaling van laagdrempelig. Dit voltooid deelwoord bestaat wel in het Engels, maar wordt op een specifieke manier gebruikt, namelijk in de context van drugsbestrijding. “Low-threshold treatment” of “low-threshold healthcare” is een zorgaanbod dat geen eisen stelt aan de verslaafde. Je wordt geholpen, ook als je niet van plan bent met je verslaving te stoppen of je levensstijl te veranderen.

Tenzij je het hierover hebt, is “low-threshold” dus geen goede Engelse vertaling voor laagdrempelig. Het is niet superfout, maar de meeste Engelstaligen kennen de term niet als voltooid deelwoord, waardoor ze erover zullen struikelen.

Heddwen Newton is an English teacher and a translator from Dutch into English. She thinks about languages way too much, for example about how strange it is that these little blurb things are written in the third person.

Heddwen has two children, two passports, two smartphones, two arms, two legs, and two email newsletters.

English and the Dutch examines all the ways Dutch speakers interact with the English language. It has more than 800 subscribers and is growing every day. Sign up here.

English in Progress is about how the English language is evolving and how it is spoken around the world. It has more than 1400 subscribers and is growing every day. Sign up here.

Meer lezen? GA NAAR EEN WILLEKEURIG ARTIKEL

Disclaimer: deze site is geen woordenboek. Mijn vertalingen zijn de meningen van één mens, en mijn voorbeelden zijn zelfverzonnen. Meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Bron foto: flickr.com/photos/tinyfroglet, CC BY 2.0


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *